Home Powiat Sprzęt elektroniczny za 400 tysięcy trafił do potrzebujących.

Sprzęt elektroniczny za 400 tysięcy trafił do potrzebujących.

by admin

Sprzęt komputerowy za blisko 400 tys. zł trafił do dzieci i rodzin zastępczych. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i członek zarządu Marek Jasiński uczestniczyli w przekazaniu zakupionych sprzętów.

Powiat Bełchatowski jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość projektu: 381 425,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 321 464,99 zł

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością oraz środki ochrony indywidualnej.

OIS w Bełchatowie i Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej zostały także wyposażone w meble, łóżka oraz ozonatory do pomieszczeń przeznaczonych jako miejsca kwarantanny i izolacji.Sprzęt, jaki został przekazany to laptopy z torbami, urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, telewizory, multimedialne tablice, oprogramowania komputerowe dla dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowo rodziny zostały wyposażone w materiały oraz środki ochronne i do dezynfekcji takie jak maseczki, płyny i rękawiczki.

źródło: Starostwo Powiatowe

0 komentarz
0

Może Cię zainteresować

skomentuj