Będą ocieplać kolejne bloki.

Autor

Blisko 30 bloków, którymi zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, przeszło termomodernizację. Inwestycje energooszczędne przeprowadzone zostały przy finansowym wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Mowa tu kwocie rzędu 1 mln zł.

Ocieplenie budynku, poprawa jego stanu technicznego czy wymiana elewacji to przykładowe wyzwania, jakie stają przed wspólnotami mieszkaniowe. Te nierzadko trudne inwestycje wymagają wysokich nakładów pieniężnych, często przekraczających wpływy z funduszu remontowego. Spółka PGM stale analizuje techniczne, prawne i finansowe możliwości realizowania w zarządzanych przez siebie wspólnotach remontów i modernizacji.

Od 2015 roku wspólnoty mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji energoszczędnych. Z tej możliwości skorzystało 16 wspólnot pozostających w zarządzie PGM, które uzyskały dotacje na łączną kwotę 1 mln 94 tys. 599 zł (299 tys. 649 zł pochodziło z dotacji WOŚiGW, natomiast 794 tys. 950 zł to premia termomodernizacyjna z BGK), co stanowi ok. 20 proc. poniesionych kosztów. Wszystkie przeprowadzone prace kosztowały 5 mln 603 tys. 380 zł.

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji w 28 nieruchomościach osiągnięty został zakładany efekt ekologiczny. Oznacza to, że w budynkach m.in. przy Fabrycznej 3 i 5, Słowackiego 2 i 12, Hubala 2 czy Sienkiewicza 1zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło. Skutkuje to obniżeniem kosztów zakupu ciepła w celach grzewczych średnio o 20-30 procent, nie bez znaczenia jest także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Spółka PGM pomaga także zarządzanym przez siebie wspólnotom mieszkaniowym w ubieganiu się o dofinansowanie niektórych inwestycji z budżetu starostwa. W 2018 roku taką dotację otrzymały dwie wspólnoty na os. Żołnierzy POW (bloki nr 5 i 11). Pozyskane 40 tys. zł stanowiło ok. 50 proc. wszystkich kosztów. Prace objęły zagospodarowanie terenu wokół wspomnianych bloków – na blisko 600 m2 powstały skwery z rabatami, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, a całości dopełniły aleje żwirowe i mała architektura.

źródło: http://www.belchatow.pl

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny

Więcej z tego działu

Hot News