Budżet miasta na 2019 rok. Złóż swój projekt.

Autor

Rozpoczęły się prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Swoje propozycje mogą zgłaszać m.in. mieszkańcy, radni i jednostki budżetowe. Na wnioski urząd czeka do 1 października. Co roku mieszkańcy zgłaszają do budżetu około stu propozycji.

Budżet miasta to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Dlatego, przygotowując jego projekt, każdego roku, magistrat zaprasza do składania swoich propozycji m.in. mieszkańców i miejskich radnych. Bełchatowianie chętnie korzystają z takiej możliwości. Co roku przedstawiają ponad sto wniosków. Najczęściej dotyczą one remontów dróg i chodników, nowych miejsc parkingowych czy budowy placów zabaw. Na wszystkie sugestie miasto czeka do 1 października. Trzeba pamiętać, że propozycje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Obowiązuje także nowy wzór wniosku, który można pobrać poniżej (załącznik nr 4 do materiałów planistycznych)

Swoje wnioski składają również jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury oraz osoby prawne. I w tym przypadku będą one przyjmowane do 1 października.Później wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem finansowym możliwości ich realizacji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z kolei stowarzyszenia i organizacje mogą przedstawiać oferty dotyczące realizacji zadań publicznych. Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będzie na nie czekać przez 21 dni od ogłoszenia przez prezydenta Bełchatowa otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z założeniami projekt budżetu na 2019 rok do 15 listopada ma trafić do miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarządzenie 283

Zarządzenie Nr 284

ogłoszenie – praca nad budżetem 2019

źródło: informacja prasowa UM w Bełchatowie

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny

Więcej z tego działu

Hot News