Mariusz Błaszczak powołał ppłk. Krzysztofa Jewgiejuka na Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Autor

Ppłk. Krzysztof Jewgiejuk, który zastąpił kmdr. Wiesława Banaszewskiego, został wybrany na przewodniczącego Konwentu w grudniu ub.r.; jego kadencja potrwa do 2022 r.

Nowy przewodniczący Konwentu był szefem ds. personalnych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, służył też w dowództwie 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W ubiegłym roku został dziekanem korpusu oficerów zawodowych Sił Powietrznych.

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych pełni funkcje opiniodawczo-doradcze – reprezentuje żołnierzy wobec ministra i innych organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych oraz mediów, a także w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami żołnierzy zawodowych, ocenia stan przestrzegania praw żołnierzy zawodowych, opiniuje projekty aktów prawnych, przedstawia szefowi resortu obrony informacje o sytuacji żołnierzy zawodowych, nastrojach i problemach kadry; współpracuje także z organizacjami innych służb mundurowych.

Swoje reprezentacje mają także podoficerowie zawodowi i szeregowi zawodowi. Przewodniczący konwentów tworzą Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych.

źródło: twitterMON / www.wnp.pl/

1 Komentarz
 1. Mountainside On-Site Massage Therapies 2 tygodnie ago
  Reply

  I value your featuring these details for individuals aiming to get more info about topics such as this.
  Your blog was well written and well investigated, and that is quite definitely
  appreciated. I am always searching for new websites to follow
  and read frequently. https://corporate-chair-massage.blogspot.com/2014/06/chair-massage-can-help-workers-with.html

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie widoczny

Więcej z tego działu

Hot News