Piłka Nożna

GKS zagra w II Lidze. To będzie ciekawy sezon.

Decyzją nr 2 Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z 13 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji nr 18 Komisji ds. Licencji Klubowych, GKS „Bełchatów” S.A. otrzymał licencję na rozgrywki 2 ligi w sezonie 2018/19.


W posiedzeniu Komisji wziął udział m.in. Prezes Zarządu GKS „Bełchatów” S.A. Wiktor Rydz, który w merytoryczny sposób odniósł się do kryteriów, jakie stanęły na drodze do pierwotnego uzyskania licencji oraz przedstawił działania, jakie zostały przedsięwzięte przed poniedziałkowym złożeniem odwołania.

Podczas środowego posiedzenia Komisja Odwoławcza zmieniła decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych z 4 czerwca ten sposób, że przyznała klubowi licencję na uczestnictwo w rozgrywkach 2 ligi sezonu 2018/19 z nadzorem infrastrukturalnym i finansowym obarczoną jednocześnie sankcjami, o których poniżej.

Komisja Odwoławcza nałożyła następujące sankcje:

– kara regulaminowa w postaci bezwzględnego odjęcia 2 punktów  w sezonie 2018/19
– kara regulaminowa w postaci pozbawienia klubu 8 punktów w sezonie 2018/19 w zawieszeniu do 31 sierpnia 2018 roku jednocześnie zobowiązując klub do zapłacenia całości zobowiązania względem Daniilsa Turkovsa wynikającego z wyroku FIFA pod rygorem odwieszenia sankcji regulaminowej, czyli wspomnianych ośmiu punktów.

W ramach nadzoru infrastrukturalnego Komisja zobowiązała klub do realizacji zadaszonego stanowiska dla noszowych oraz punktów depozytowych w terminie do rozpoczęcia sezonu rozgrywkowego 2018/19. Nadzór finansowy nałożono w związku z koniecznością monitorowania bieżącej sytuacji finansowej klubu oraz spłaty zobowiązania wobec ww. zawodnika.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

informacja prasowa PGE GKS Bełchatów

0
634
Kategorie
Piłka NożnaSport

skomentuj

SOLPARK
LOSOWO WYBRANE
  • Żar 1939.

    Dzisiaj na bełchatowskich błoniach mieszkańcy mieli okazję zobaczyć inscenizację historyczną dotyczącą obrony miejscowości Żar w pierwszych dniach II wojny światowej. W widowiskowej rekonstrukcji wydarzeń brało udział ponad 40 statystów z Tomaszowa Mazowieckiego, Łodzi, Bełchatowa...
    0
    740