Home Wiadomości Przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.

Przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.

by admin
149 wejść

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE jest odpowiedzialnym pracodawcą, który dba o zdrowie i  bezpieczeństwo swoich pracowników. Spółka kładzie szczególny nacisk na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ponad 13 tysiącom pracowników zatrudnionych w Centrali, pięciu elektrowniach i dwóch kopalniach węgla brunatnego. Załoga na bieżąco ma zapewnione środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.

PGE GiEK buduje kulturę bezpieczeństwa opartą na współodpowiedzialności osób zatrudnionych. Towarzyszą temu wysoka świadomość i oczekiwania wobec pracodawcy w zakresie podstawowych kwestii związanych z prawami pracowników i zapewnianiem im bezpieczeństwa.

W PGE GiEK promujemy działania związane bezpieczeństwem i higieną pracy i zawsze poszukujemy takich rozwiązań organizacyjnych, które uwzględnią konieczność ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnią im właściwe warunki pracy  – podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Wyrazem troski o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz utrzymanie wysokich standardów zarządzania jest m.in. przyjęcie przez zarząd spółki Deklaracji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W poprzednich latach oddziały PGE GiEK, m.in. KWB Bełchatów, Elektrownie Bełchatów i Opole, uczestniczyły w konkursach Państwowej Inspekcji Pracy i zostały wpisane na Złotą Listę Pracodawców. Dowodem na stosowanie najwyższych standardów BHP jest również przyznanie  przez Centralny Instytut Ochrony Pracy bełchatowskiej elektrowni tytułu Lidera Bezpiecznej Pracy za skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Wśród oddziałów spółki PGE GiEK w gronie liderów znalazły się również m.in. Elektrownia Turów i Elektrownia Dolna Odra. Centralny Instytut Ochrony Pracy wyróżnia w ten sposób firmy i instytucje, które prowadzą szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Warto wspomnieć również o tym, że PGE GiEK co roku pozytywnie przechodzi audyt nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Audytorzy jednostki certyfikacyjnej potwierdzają, że zarówno opracowane uregulowania, jak i działania realizowane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania są zgodne z wymaganiami norm i przedstawiają dobre praktyki, które podnoszą skuteczność zarządzania obszarem BHP.

Zaangażowanie pracowników PGE GiEK w obszar związany z BHP można zwymiarować m.in. poprzez działalność w obszarze innowacji usprawniających oraz inicjatyw optymalizujących procesy pracy.

Spółka co roku włącza się w obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W czasie epidemii koronawirusa działania PGE GiEK skupiały się na minimalizowaniu ryzyka zakażenia w miejscu pracy. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki pracownikom były i nadal są dostarczane odpowiedniej ilości środki ochrony indywidualnej. Wprowadzono nowe rozwiązania organizacyjne, które uwzględniają m.in. obowiązujący u poszczególnych Pracodawców reżim sanitarny.

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, tylko w 2021 r. zainwestowaliśmy blisko 3,5 mln zł w środki ochrony osobistej w celu zabezpieczenia zdrowia i życia naszych pracowników. Od początku pandemii zakupiliśmy, m.in. ponad 5 mln sztuk rękawic jednorazowych, ponad 157 tys. maseczek przeciwpyłowych oraz prawie 70 tys. litrów środków dezynfekujących do ciała – dodał Andrzej Legeżyński.

źródło: Departament Komunikacji PGE GiEK

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz