Strona domowa Edukacja Powiat nagrodził stypendystów.

Powiat nagrodził stypendystów.

by admin
354 wejść

Na dzisiejszej XI sesji Rady Powiatu wręczono listy gratulacyjne stypendystom  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Wyróżniono 25 młodych i zdolnych uczniów powiatu

Zgodnie z Uchwałą nr VII/46/2019 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 18 czerwca 2019 roku Rada Powiatu przyznała Stypendia Motywacyjne najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych), którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wysokie wyniki w nauce (tj. średnią co najmniej 4,85 i bardzo dobre zachowanie) oraz niejednokrotnie byli finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu ogólnokrajowym bądź wojewódzkim oraz laureatami konkursów /zawodów na szczeblu powiatowym oraz wykazywali się aktywną działalnością na rzecz środowiska lokalnego.

Przyznano 25 stypendiów w łącznej kwocie 14 998,50 zł, są to stypendia w wysokości od
297,00 zł do 965,25 zł
1 stypendium w wysokości 965,25 zł; 891,00 zł oraz w wysokości 297,00 zł;
4 stypendia w wysokości 816,75 zł,
4 stypendia w wysokości 742,50 zł;
3 stypendia w wysokości 594,00 zł,
4 stypendia w wys. 519,75 zł,
2 stypendia w wysokości 445,50 zł;
oraz 5 stypendiów wysokości 371,25 zł
Powyższe kwoty zostały przekazane już na konta bankowe Stypendystów

Info dział promocji Starostwa Powiatowego

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz