Home Wiadomości Mariusz Błaszczak powołał ppłk. Krzysztofa Jewgiejuka na Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Mariusz Błaszczak powołał ppłk. Krzysztofa Jewgiejuka na Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

by admin
427 wejść

Ppłk. Krzysztof Jewgiejuk, który zastąpił kmdr. Wiesława Banaszewskiego, został wybrany na przewodniczącego Konwentu w grudniu ub.r.; jego kadencja potrwa do 2022 r.

Nowy przewodniczący Konwentu był szefem ds. personalnych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, służył też w dowództwie 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W ubiegłym roku został dziekanem korpusu oficerów zawodowych Sił Powietrznych.

Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych pełni funkcje opiniodawczo-doradcze – reprezentuje żołnierzy wobec ministra i innych organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych oraz mediów, a także w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami żołnierzy zawodowych, ocenia stan przestrzegania praw żołnierzy zawodowych, opiniuje projekty aktów prawnych, przedstawia szefowi resortu obrony informacje o sytuacji żołnierzy zawodowych, nastrojach i problemach kadry; współpracuje także z organizacjami innych służb mundurowych.

Swoje reprezentacje mają także podoficerowie zawodowi i szeregowi zawodowi. Przewodniczący konwentów tworzą Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych.

źródło: twitterMON / www.wnp.pl/

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz