Home Wiadomości Jakie piękne te Grocholice.

Jakie piękne te Grocholice.

by admin
261 wejść

Można już spacerować nowymi alejkami wśród nowo nasadzonej roślinności w parku im. Józefa Markiewicza. Odnowiony został także skwer przy ul. Tkackiej. Wszystko w ramach projektu „Zielone Grocholice”, na które miasto pozyskało blisko ponad 700 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi.

Głównym założeniem zwycięskiego projektu ostatniej edycji bełchatowskiego budżetu obywatelskiego było uporządkowanie i rewitalizacja zielonych terenów w Grocholicach. Zgodnie z pomysłem, na który swój głos oddało 683 mieszkańców, poza kosmetyką roślinności, park im. Markiewicza został na nowo zagospodarowany. Najpierw wykonawca zajął się pielęgnacją zieleni, potem odnowił istniejące alejki. W ramach prac wybudowana została również nowa instalacja elektryczna i oświetlenie. W miejscu starej altanki pojawiła się zadaszona scena, w głębi zaś powstała mała siłownia zewnętrzna z kilkoma urządzeniami oraz plac do kalisteniki. To jednak nie wszystko. Odnowione zostało ogrodzenie z przęseł metalowych, zamontowano również elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci.

W ramach „Zielonych Grocholic” nowe oblicze zyskał także skwer przy ul. Tkackiej. Pojawiły się tam urządzenia zabawowe dla małych i starszych dzieci, nowe ławki i tablice o treści ekologicznej. Dodatkowo odnowiona została pobliska kładka i zamontowano stojaki na rowery.

Całość kosztowała blisko 965 tys. zł. Przypomnijmy, że w czerwcu miasto złożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na realizację tego zadania przyznano wsparcie w wysokości nieco ponad 743 tys. zł, z czego do 297,3 tys. zł stanowi pożyczkę a reszta (blisko 446 tys. zł) to dotacja.

Bez pozyskania środków zewnętrznych wiele z planowanych przez nas inwestycji byłoby trudno zrealizować. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, aplikujemy o wsparcie. Cieszę się, że spora część naszych wniosków przechodzi pozytywnie weryfikację, bo dzięki temu możemy realizować kolejne ważne dla bełchatowian projekty – nie tylko te związane z zieloną infrastrukturą, ale także drogowe, edukacyjne, ekologiczne czy kulturowe – podkreśla prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

źródło: UM Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz