Home Regionalne Gmina Kleszczów nie składa broni. Wójt Sławomir Chojnowski wydał oświadczenie.

Gmina Kleszczów nie składa broni. Wójt Sławomir Chojnowski wydał oświadczenie.

by admin
371 wejść

Wydane 27 grudnia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin zmienia również przebieg dotychczasowych granic gmin Kleszczów i Bełchatów. Zmiany zostały wprowadzone bez uwzględnienia zapisanych w Konstytucji RP zasad, zgodnie z którymi podział terytorialny państwa powinien uwzględniać takie czynniki jak więzi społeczne, gospodarcze oraz kulturowe. Jedynym argumentem podanym w uzasadnieniu do wspomnianego uzasadnienia jest konstytucyjna zasada sprawiedliwości społecznej.

Gmina Kleszczów podczas posiedzeń Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz na posiedzeniu plenarnym tejże komisji przedstawiła liczne argumenty, przemawiające za utrzymaniem dotychczasowego podziału administracyjnego. Były to argumenty w pełni podzielone przez samorządową stronę KWRiST, która negatywnie zaopiniowała zmianę granic gmin Kleszczów i Bełchatów.

Utrzymanie dotychczasowych wpływów podatkowych do budżetu Kleszczowa oznaczałoby zwiększenie możliwości rozwojowych nie jednej, wybranej gminy, tj. gminy Bełchatów, ale dziesięciu gmin położonych w sąsiedztwie kompleksu górniczo- energetycznego Bełchatów, korzystających faktycznie z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, utworzonego w 2019 roku przez Gminę Kleszczów.

Dalsze utrzymanie dobrej kondycji finansowej Gminy Kleszczów pozwalałoby pełniej wykorzystać potencjał Kleszczowskich Stref Przemysłowych. To właśnie na ich terenie możliwe byłoby utworzenie wielu nowych miejsc pracy, przeznaczonych dla mieszkańców powiatów bełchatowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego, tracących zatrudnienie w kopalni i elektrowni oraz ich spółkach zależnych w efekcie transformacji energetycznej, obejmującej także kompleks „Bełchatów”. Decyzja rządu rodzi wielorakie skutki. M.in. konieczne będzie wprowadzenie głębokiej korekty w projekcie budżetu Gminy Kleszczów na rok 2022 oraz zawieszenie niektórych już zaplanowanych zadań. W pierwszej kolejności dotknie to dużych inwestycji, które miały przebiegać przez obręb geodezyjny Wola Grzymalina. Chodzi o budowę gazociągu średniego ciśnienia z Piasków do strefy przemysłowej „Bogumiłów”, a także o budowę bezpośredniego połączenia drogowego Kleszczów – Rogowiec tj. drogi „przez wkop”. Projekty obu tych inwestycji są już gotowe.

Nie będzie również możliwe dalsze wspieranie przez Kleszczów tych samorządów powiatu bełchatowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego, które korzystały dotychczas z Solidarnościowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. W roku 2022 miał on zostać zwiększony z 12,5 min zł do 25 min zł. Po wprowadzeniu zmiany granic, a przez to znacznym ograniczeniu naszych wpływów budżetowych, na wsparcie Gminy Kleszczów nie będą mogły też liczyć szpitale z regionu łódzkiego.

Gmina Kleszczów nie zrezygnuje z przeprowadzenia referendum zaplanowanego na dzień 16 stycznia 2022 roku. W sytuacji, kiedy do Urzędu Gminy trafiło zgłoszenie inicjatywy referendalnej, poparte odpowiednią liczbą podpisów uprawnionych mieszkańców, nie można było organizować konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic. Zorganizowanie referendum zarządziła Rada Gminy Kleszczów, a Wojewoda Łódzki nie uchylił uchwały dotyczącej jego przeprowadzenia. Wyniki referendum posłużą Radzie Gminy Kleszczów do wydania opinii w kwestii zmiany granic gmin Kleszczów i Bełchatów.

Nie zrezygnujemy również z innych kroków prawnych, aby finalnie obręb geodezyjny Wola Grzymalina wrócił do Gminy Kleszczów. Będziemy nadal korzystać ze wsparcia organizacji, reprezentujących w Komisji Wspólnej stronę samorządową, tj. Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

Podkreślam: Gmina Bełchatów wcale nie należy do gmin najuboższych, nie doświadcza też tych uciążliwości, jakie wynikają bezpośrednio z funkcjonowania kompleksu górniczo-energetycznego „Bełchatów”. Jesteśmy przekonani, że dobro jakim było wspieranie przez Gminę Kleszczów dziesięciu samorządów, objętych Solidarnościowym Funduszem, miało więcej wspólnego ze sprawiedliwością społeczną niż nieproporcjonalne i nieuzasadnione korzyści, przysporzone wyłącznie jednej tylko gminie decyzją o zmianie granic, przeforsowaną przez ministra spraw wewnętrznych.

informacja prasowa: Kleszczów, 29.12.2021 r.

Może Cię zainteresować

1 komentarzy

Szadikowski 29 grudnia 2021 - 20:21

Panie wójcie troszkę Pan zaspał z tymi działaniami:( Bełchatów wykazał się większą inicjatywą i poparciem wśród obecnych władz. Mierny i bierny. Szkoda Kleszczowa bo zaraz rozbiór kilkustronny nastąpi. A z najbogatszej gminy zaraz będzie bida

Reply

dodaj komentarz