Home Wiadomości 2102 porad konsumenckich

2102 porad konsumenckich

by admin
437 wejść

Ponad 2100 porad konsumentom z terenu powiatu bełchatowskiego udzielił w 2017 roku powiatowy rzecznik konsumentów w Bełchatowie. Dziś przy budynku starostwa, gdzie mieści się biuro rzecznika, odbył się briefing prasowy z udziałem Waldemara Wyczachowskiego, starosty bełchatowskiego oraz Piotra Porzeżyńskiego, powiatowego rzecznika konsumentów.

– Bełchatowskie starostwo jest otwarte na różnego rodzaju potrzeby mieszkańców, dlatego między innymi oferujemy bezpłatną pomoc prawną czy właśnie pomoc rzecznika konsumentów – mówi Waldemar Wyczachowski, starosta bełchatowski. – Zachęcam mieszkańców aby korzystali z pomocy naszych fachowców, w sprawach niejasnych, wątpliwych, wszędzie tam, gdzie mają problem z reklamacją, gwarancją, rękojmią, gdzie dochodzą swoich praw. Rzecznik konsumentów doradzi, pomoże przygotować pismo, zainterweniuje w ich imieniu, wskaże sposoby rozwiązania wszelkich problemów w kontaktach z firmami i przedsiębiorcami.

W 2017 roku w biurze powiatowego rzecznika konsumentów udzielono 2102 porady w zakresie ochrony praw konsumentów oraz obowiązków sprzedawców. Większość spraw dotyczyła skarg konsumentów na sprzedawców i usługodawców, którzy podobnie, jak w latach ubiegłych, uchylali się od odpowiedzialności za wady zakupionych u nich towarów, odmawiali przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, czy też nie uznawali reklamacji, jak również wykonywali umowy zawarte z konsumentami z nienależytą starannością.

– Najczęściej powtarzającymi się w 2017 roku były reklamacje urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego (340 porad), obuwia i odzieży (289 porad) oraz mebli, artykułów wyposażenia wnętrz i utrzymania domu (268 porad) – wymienia Piotr Porzeżyński, powiatowy rzecznik konsumentów. – W zakresie usług, nadal najistotniejszym problemem, stanowiącym znaczny udział we wszystkich tego rodzaju zgłoszeniach, były usługi telekomunikacyjne – telefon, Internet (214 porad). Zgłoszenia konsumentów związane z usługami telekomunikacyjnymi dotyczyły najczęściej umów o świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych.

Porad udzielano w trakcie bezpośrednich spotkań z konsumentami w biurze rzecznika oraz w czasie comiesięcznych dyżurów w gminach powiatu – w Szczercowie i w Zelowie, jak również za pośrednictwem telefonu, a także pisemnie. Rzecznik występował z interwencją do przedsiębiorców w przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa, w sytuacji bezskutecznego dochodzenia swoich praw przez konsumentów, a także w celu wyjaśnienia stanu faktycznego danej sprawy. Tematyka wystąpień i interwencji dotyczyła najczęściej braku reakcji przedsiębiorców na zgłoszenia reklamacyjne konsumentów, przebiegu reklamacji w celu prawidłowej oceny stanu prawnego sprawy, przewlekłości postępowań reklamacyjnych, niedotrzymywania terminów usunięcia wad, uzyskania wyjaśnień i dokumentów dotyczących okoliczności zawarcia umów, podstaw wezwań do zapłaty należności wzbudzających wątpliwości.

Spośród 2102 porad udzielonych w roku ubiegłym, 198 spraw wymagało pisemnej interwencji powiatowego rzecznika konsumentów. W tym celu wystosowano 405 pism do przedsiębiorców, konsumentów i innych instytucji. Ze 198 spraw, skierowanych do rzecznika, celem podjęcia dalszych, prawem przewidzianych działań, 163 zakończyły się pozytywnie, 17 zakończyło się negatywnie, tj. przedsiębiorca obstawał przy swoim stanowisku. Natomiast w toku pozostaje 18 spraw. Rzecznik przygotowywał dla zainteresowanych konsumentów 15 pozwów o zapłatę do sądu powszechnego, z czego 11 spraw zakończyło się pozytywnie dla konsumentów. Jedna sprawa zakończyła się niekorzystnie, natomiast, w toku pozostaje 5 spraw.

W 2017 roku powiatowy rzecznik konsumentów podejmował również działania z zakresu edukacji konsumenckiej w celu propagowania wiedzy z zakresu praw konsumenta. Kierowane one były głównie do młodzieży szkolnej i społeczności lokalnych. W roku szkolnym 2016/2017 rzecznik przeprowadził zajęcia z zakresu edukacji konsumenckiej w 10 szkołach ponadgimnazjalnych, działających na terenie powiatu bełchatowskiego.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Piotra Porzeżyńskiego
Starostwo Powiatowe ul. Pabianicka 26 (budynek B)
97-400 Bełchatów
tel. 44 635 86 24, fax. 44 635 86 17;
adres e-mail: rzecznik@powiat-belchatowski.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów odbywają się w następujących godzinach:
poniedziałek: 11.00 – 15.00
wtorek: 11.00 – 17.30
środa: 11.00 – 15.00
czwartek: 11.00 – 15.00
piątek: 8.00 – 12.00

źródło tekstu: http://powiat-belchatowski.pl

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz