Strona domowa Wiadomości Wod-Kan podpisał umowę. Wartość umowy wynosi 18 869 354,42 złotych netto

Wod-Kan podpisał umowę. Wartość umowy wynosi 18 869 354,42 złotych netto

by admin
307 wejść

W dniu 03.01.2019r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.w Bełchatowie została zawarta umowa na realizację robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego w ramach Kontraktu 01 pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”.

Wykonawcą jest Instal Kraków S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1.
Wartość umowy wynosi 18 869 354,42 złotych netto. Przedmiotowa inwestycja ma priorytetowe znaczenie dla Spółki, ponieważ prowadzony obecnie proces fermentacji osadu w dwóch Otwartych Basenach Fermentacyjnych (OBF) jest procesem przestarzałym.

Proces fermentacji psychrofilowej w OBF-ach, zostanie zastąpiony procesem fermentacji mezofilowej w dwóch Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF),  która przebiegać będzie w temperaturze ok. 36 °C.

Tak prowadzony proces fermentacji osadów metodą beztlenową pozwoli na ujęcie powstającego biogazu i skierowanie go do dalszej przeróbki w celu produkcji energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, która będzie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni. Realizacja przedmiotowej inwestycji ograniczy powstawanie związków złowonnych i zmniejszy emisję odorów z oczyszczalni ścieków.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest w styczniu 2021 roku. Kontrakt 01 realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Budowa  i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

źródło: http://wodkan-belchatow.pl

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz