Home Wiadomości Ostatnia sesja tej kadencji

Ostatnia sesja tej kadencji

by admin
23 wejść

W czwartek 25 kwietnia odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Radni m.in. zapoznali się z raportem o stanie oświaty, nadali nazwy trzem ulicom, zajęli się także miejskimi finansami. Poza tym przyjęli Program Aktywizacji Seniorów.

VIII kadencja Rady Miejskiej dobiega końca. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się w czwartek 25 kwietnia. Podczas sesji radni zdecydowali o zniesieniu opłaty targowej. W uzasadnieniu do przyjętej uchwały czytamy m.in., że „w związku z trudną sytuacją prowadzących działalność handlową na terenie Targowiska (…) celowym jest rezygnacja z pobierania tej opłaty na stałe”. W kolejnym punkcie LXVIII sesji radni zajęli się sprawą rekompensaty na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji. Chodzi o wyrównanie kosztów, jakie spółka poniosła w ubiegłym roku w związku z realizacją bezpłatnych dla mieszkańców usług przewozowych.

W trakcie kwietniowej sesji miejscy radni zapoznali się także z przygotowaną w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej oceną zasobów pomocy społecznej. Dokument zawiera szczegółowe dane dotyczące sytuacji demograficznej w naszym mieście. Ponadto znaleźć z nim można również informacje na temat lokalnego rynku pracy, infrastruktury społecznej oraz świadczeń społecznych. W opracowaniu ujęte zostały także środki, jakie miasto wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Społecznym przeznaczają na pomoc potrzebującym.

Oświata jednym z tematów kwietniowej sesji Rady Miejskiej

Sporo miejsca w trakcie obrad poświęcono również miejskiej oświacie. Radni zapoznali się z raportem, w którym są szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez miasto placówek. A chodzi o 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i jedno liceum ogólnokształcące. Ponadto w dokumencie można przeczytać m.in. o wynikach egzaminu ósmoklasistów czy kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z danych wynika, że miasto zapewnia odpowiednią liczbę miejsc oraz oddziałów, dzieci i młodzież uczą się w małoliczebnych klasach, a opiekuje się nimi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Raport o stanie oświaty wraz z innymi materiałami sesyjnymi można znaleźć na portalu eSesja.

Nazwy dla trzech bełchatowskich ulic

W dalszych punktach radni przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście. Przyjęli również uchwałę w sprawie sposobu i zakresu odbioru odpadów komunalnych. W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu os. Binków. Chodzi konkretnie o teren między ulicami Budryka, Turkusową a Mioceńską. W obowiązującym obecnie planie miejscowym jest on bowiem przeznaczony na usługi komercyjne i publiczne. Po zmianach ma to być teren zieleni osiedlowej, z możliwością umieszczenia tam m.in. placu zabaw czy ławek. Radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia wspomnianego planu.

Poza tym radni zajęli się kwestią nadania nazw trzem bełchatowskim ulicom. Dwie z nich znajdują się w pobliżu ulicy Cegielnianej. Zgodnie z przyjętymi podczas sesji uchwałami, nosić będą one nazwy: Ceramiczna oraz Marmurowa. Natomiast ulica między Daleką a Goetla otrzymała nazwę św. Krzysztofa.

Ostatnimi punktami merytorycznymi kwietniowej sesji były te dotyczące miejskich finansów. Rada Miejska zdecydowała o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz tegorocznym budżecie miasta.

źródło: UM Bełchatów/ AP

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz