Home Regionalne Dom Seniora w Zalesiu. [ZDJĘCIA]

Dom Seniora w Zalesiu. [ZDJĘCIA]

by admin
1,2K wejść

1 października odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora w Zalesiu. W uroczystości wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Grzegorz Lorek, Wicestarosta bełchatowski Jacek Bakalarczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Malinowski, Burmistrz Zelowa Tomasz Jachymek oraz przedstawiciele podmiotów zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

Klub działa od 1 września we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Seniorzy mają w nim zapewnione odpowiednie warunki i opiekę podczas wielogodzinnego przebywania. Placówka w swej ofercie posiada różnorodne formy aktywności z zakresu aktywizacji, integracji oraz zajęć kulturalnych. Pakiet działań świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym został dostosowany do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności uczestników.

W ramach tych usług zapewnione są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające, terapii zajęciowej w tym różnego rodzaju warsztaty: jogi, muzyczne, taneczne, wizażu, informatyczne, kulinarne, fryzjerskie oraz spotkania z lekarzem, psychologiem, prawnikiem, dietetykiem. Uczestnicy mają zagwarantowane 2 posiłki, jeden w ramach warsztatu kulinarnego oraz drugi w ramach cateringu. Dla osób które nie mogą samodzielnie dotrzeć na miejsce świadczenia usługi zapewniony jest transport. Całość usług świadczonych w Klubie Seniora jest bezpłatna.

Ogólna wartość projektu dla naszej gminy to 2.585.442,66 zł. w tym kwota dofinansowania 2.359.667,66 zł. Warto zaznaczyć, że jest to największe wsparcie wśród partnerów projektu. Gmina Zelów w ramach projektu realizuje dwa zadania tj. : Klub Seniora oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerami są:  Powiat Bełchatowski (Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Bełchatowie), Miasto Bełchatów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie), Gmina Zelów (Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie) oraz Gmina Rusiec (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu).

Projekt potrwa do 31 stycznia 2023 r.

Klub działa w ramach projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.

źródło: UG Zelów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz