Home Regionalne Radni przyjęli budżet Gminy Bełchatów na przyszły rok.

Radni przyjęli budżet Gminy Bełchatów na przyszły rok.

by admin
251 wejść

Dochody, zaplanowane w Gminie Bełchatów na 2022 rok wynoszą 58.629.579,77 zł, po stronie wydatków zapisano 69.848.678,09 zł. Z tej puli ponad 22 procent będą stanowiły wydatki majątkowe. W 2022 roku wyniosą one aż 15.690.423,95 zł.

To będzie rok mocnych inwestycji – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. – Będziemy realizować wiele zadań, na które mieszkańcy od dawna już czekają. I to tak w zakresie budowy dróg, jak i rozbudowy systemu kanalizacji, modernizacji gminnych budynków czy rozbudowy szkół. Powraca też Fundusz Sołecki, dzięki decyzji mieszkańców możemy w ramach dużej części tych środków rozpocząć nasz program budowy dróg betonowych.

Najważniejszą inwestycją kanalizacyjną, zaplanowaną na 2022 rok będzie budowa kolejnego etapu kanalizacji w Zdzieszulicach Górnych. Z kolei w ramach rozbudowy sieci wodociągowej zaplanowano m.i. budowę wodociągu w Wielopolu, modernizację ujęcia wody w Ławach, gmina będzie też partycypować w kosztach budowy stacji uzdatniania wody w Parzniewicach. Z kolei wśród inwestycji drogowych zaplanowano m.in. budowę chodnika w Księżym Młynie, przebudowę dróg wewnętrznych w Kolonii Dobiecin, czy Kurnosie Pierwszym. Przygotowane zostaną też dokumentację na przebudowę dróg w Oleśniku i Korczewie.

W przyszłym roku będziemy też współfinansować przebudowy ważnych dróg powiatowych, przebiegających przez teren naszej gminy. Gmina Bełchatów wyłoży połowę środków na przebudowę niemal 900 – metrowego odcinka drogi powiatowej Adamów – Ławy oraz na budowę chodnika w Zawadowie. Będziemy też współfinansować przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w Zdzieszulicach Dolnych, w Borkach oraz dla budowy chodnika w Zawadowie.

W 2022 roku zakończona zostanie budowa Centrum sportu i Rekreacji w Emilinie. Przebudowy doczeka się strażnica OSP w Hucie, świetlica w Mikorzycach orz Dom Ludowy w Łękawie. Na przyszły rok zaplanowano też rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie, rozpoczną się też prace, związane z planami rozbudowy innych szkół.

Pół milona złotych zabezpieczono na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy, modernizacji doczekają się też budynki komunalne w Łękawie, Postękalicach, Zawadowie i Zdzieszulicach Górnych.

Chcemy również zlecić przygotowanie koncepcji projektowej skanalizowania Gminy Bełchatów – wskazuje Wójt Gminy Bełchatów. – To dla nas bardzo ważny dokument, który będzie stanowił podpowiedź, które miejscowości w pierwszej kolejności powinny być kanalizowane tak, by osiągnąć jak najlepszy efekt ekologiczny i ekonomiczny – podkreśla Konrad Koc.

Budżet na 2022 rok jest bardzo ambitny, szczególnie zwracają uwagę bardzo wysokie nakłady majątkowe, co oznacza, że realizowanych będzie wiele nowych inwestycji – podkreśla Krzysztof Polak, Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów. – Cieszy powrót Funduszu Sołeckiego i tego, że zgodnie z wolą mieszkańców, możemy korzystając z części tych środków, rozpocząć budowę betonowych dróg na terenie gminy. Chciałbym też zwrócić uwagę na pewien zapis w budżecie, związany z utworzeniem tzw. rezerwy inwestycyjnej. Dzięki temu można będzie sprawniej realizować nasze przedsięwzięcia.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz