Home Regionalne Zgnilec amerykański pszczół atakuje powiat bełchatowski.

Zgnilec amerykański pszczół atakuje powiat bełchatowski.

by admin
265 wejść

Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

W związku ze stwierdzeniem w gospodarstwach pasiecznych w miejscowości Szpinalów, gmina Kamieńsk, powiat radomszczański oraz w miejscowości Wolica, gmina Kleszczów, powiat Bełchatowski w województwie łódzkim ognisk zgnilca amerykańskiego – choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zarządza się, co następuje:

Określa się na terenie województwa łódzkiego obszar zapowietrzony, na którym występuje zgnilec amerykański pszczół, o promieniu co najmniej 6 km wokół ognisk choroby, obejmujący powiaty: radomszczański, pajęczański, bełchatowski, piotrkowski, gdzie obszar zapowietrzony obejmuje następujące miejscowości:

  1. W powiecie bełchatowskim w gminie Bełchatów na wschód od granicy administracyjnej gminy Kleszczów granicą lasu w Łękawie oraz miejscowości Kalisko, Kąsie;

Na obszarze, o którym mowa powyżej, nakazuje się:
1) posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
2) wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
Na obszarze, o którym mowa powyżej zakazuje się:
1) organizowania targów lub wystaw pszczół;
2) przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

Nakazy i zakazy, określone przedmiotowym rozporządzeniem obowiązują wszystkich mieszkańców, osoby i podmioty prowadzące pasieki pszczele, wprowadzające do obrotu produkty pszczele z obszaru zapowietrzonego oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze. Rozporządzenie obowiązuje do czasu jego uchylenia przez Wojewodę Łódzkiego na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Co to jest zgnilec amerykański.?

Zgnilec amerykański jest chorobą bakteryjną atakującą pszczoły. Powoduje wymieranie czerwiu w plastrach. Zarażone larwy zamierają w zasklepionej komórce, a później gniją. Robotnice usuwają martwy czerw z ula, ale przenoszą bakterie do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. Ule w szybkim tempie zostają zainfekowane przez ogniska bakterii, a następnie – w związku z przemieszczaniem się osobników – choroba atakuje całą populację pszczół na danym terenie. Z uwagi na brak skutecznych środków leczniczych, roje dotknięte bakterią w przeważającej większości są uśmiercane.

źródło: UG Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz