Home Polityka Program rządowy “Kolej Plus” w Bełchatowie [KONFERENCJA]

Program rządowy “Kolej Plus” w Bełchatowie [KONFERENCJA]

by admin
524 wejść

Marszałek Województwa Łódzkiego w celu eliminacji wykluczenia komunikacyjnego miejscowości w regionie łódzkim oraz zapewnienia lepszego dostępu do infrastruktury kolejowej w tym punktów obsługi mieszkańców we współpracy z samorządami przygotował propozycję trzech inwestycji do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej PLUS do 2028 roku. Realizacja Programu Kolei Plus wpłynie na poprawę warunków życia i atrakcyjność Województwa Łódzkiego, między innymi poprzez wzrost mobilności mieszkańców i aktywizację rynku pracy oraz lokalnych przedsiębiorstw.

Projekt wspierać będzie rozwój gospodarczy regionu łódzkiego dzięki nowym ofertom inwestycyjnym i nowym miejscom pracy, które będą utworzone w trakcie samej realizacji budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej jak i po uruchomieniu nowych połączeń kolejowych ze stolicą województwa. Zwiększą się bowiem, możliwości przewozowe ludzi i towarów, podniesiony zostanie standard podróżowania, skrócą się czasy przejazdów pociągami oraz bezpieczeństwo ruchu.

Rozbudowa transportu kolejowego to również realizacja postulatów ekologicznych , mających wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców, ponieważ nastąpi obniżenie emisyjności szkodliwych gazów, likwidacja smogu oraz hałasu a tym samym będzie możliwość odbudowy naturalnych walorów przyrodniczych. Będzie się to przekładać na atrakcyjność turystyczną województwa łódzkiego.

Podkreślić należy, że działania Marszałka Województwa to efekt długoterminowej strategii rozwoju regionu, ukierunkowanego na wzmocnienie powiązań systemu publicznego transportu zbiorowego z transportem krajowym, który przyczyni się do efektywnego i zrównoważonego wykorzystywania infrastruktury oraz zapewnienia optymalnej integracji różnych rodzajów transportu.

Ogłoszony przez PKP PLK nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym – przez okres 90 dni – przyjmowane będą od jednostek samorządu terytorialnego w formie formularza, zgłoszenia projektu, pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie drugim samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia dofinansowanie ze środków Programu, które wynosi 85 %, pozostałe 15 % stanowić będą środki własne samorządów. Budżet Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15 % udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej lub opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z realizacją robót.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz