Strona domowa Wiadomości Akademia Energetyków. [ZDJĘCIA]

Akademia Energetyków. [ZDJĘCIA]

by admin
330 wejść

Pracownicy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się 19 sierpnia w Bełchatowie na obchodach swojego  święta.

Wśród gości, biorących udział w obchodach Dnia Energetyka znaleźli się m.in. Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa – Główny Geolog Kraju, przedstawiciele polskiego i europejskiego parlamentu, władze samorządowe, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących, służb mundurowych a także środowisk akademickich i kościoła. Gości przywitały władze PGE Polskiej Grupy Energetycznej na czele z prezesem Henrykiem Baranowskim oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z prezesem Robertem Ostrowskim.

Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, podkreślił związki nowoczesnej energetyki z posiadanymi zasobami węgla brunatnego i kamiennego oraz determinację ministerstwa w pozyskaniu nowych koncesji.

Ta ziemia jest bogata w złoża węgla brunatnego. Myślę, że decyzje związane z koncesją dla Złoczewa będą pozytywne. Zapewniam bardzo mocno, że obszar uzyskania koncesji jest niezmiernie ważny. Ze strony Ministerstwa Energii zrobimy wszystko, żeby ten proces przebiegał bardzo sprawnie. Wszelkie nasze starania będą skierowane na zapewnienie dostępu do naszych złóż, do naszych bogactw, które przez wiele jeszcze lat będą stabilizować bezpieczeństwo energetyczne kraju – powiedział Adam Gawęda.Minister dodał również, że transformacja energetyczna musi być oparta na naszej wiedzy, kompetencjach i technologiach dostępnych w Polsce.

Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, Główny Geolog Kraju, gratulując już osiągniętych dokonań, zapewniał że Ministerstwo Środowiska, jako organ który nadzoruje wydawanie koncesji, jest żywo zainteresowane tym, aby nasze zasoby, nasze surowce energetyczne były należycie wykorzystywane z perspektywy dnia dzisiejszego ale również z perspektywy kolejnych lat i kolejnych pokoleń. Mówiąc o koncesji dla złoża Złoczew minister zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby koncesja mogła być uzyskana jeszcze w tym roku. Chcielibyśmy zabezpieczyć Państwa stabilność, stabilność realizacji zobowiązań wobec Rzeczpospolitej i wobec nas wszystkich – dodał Piotr Dziadzio.

Transformacja energetyki

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, składając wszystkim energetykom życzenia podkreślił, że Grupa PGE jest liderem transformacji sektora energetycznego w Polsce.

Podejmujemy liczne inicjatywy, które prowadzą nas do nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, nie zapominając przy tym o zasadach, wartościach i celach, które gwarantują zrównoważony rozwój. Stale zwiększamy swój potencjał. Jednocześnie przeobrażamy się tak, by sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom, które wynikają z naszej pozycji czołowego dostawcy energii, jednego z największych pracodawców w kraju i firmy działającej według standardów społecznej odpowiedzialności biznesu – powiedział podczas akademii prezes Henryk Baranowski. 

Grupa PGE ma ambitne plany rozwojowe, wśród których znajdują się m.in. morskie farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i infrastruktura związana z elektromobilnością.

Planujemy długofalowo i podejmujemy rozważne i zdecydowane decyzje, gwarantujące stabilny rozwój tego strategicznego dla kraju sektora. Chcemy być kreatorem zmian i pionierem na polskim rynku energetycznym, dlatego też jako lider koncentrujemy się na innowacyjnych rozwiązaniach, które będą służyć zarówno nam, polskiej energetyce, jak i całej krajowej gospodarce. Oprócz wielu projektów nowych nieemisyjnych mocy, takich jak wiatraki na morzu czy panele fotowoltaiczne, inwestujemy także w energetykę konwencjonalną. Nakłady na rozwój floty wytwórczej PGE GiEK w ostatnich latach były rekordowe i sięgnęły ok. 15 mld zł. Do tego doliczyć należy jeszcze środki przeznaczane na modernizacje i dostosowanie elektrowni do unijnych wymogów środowiskowych. To namacalny dowód na to, że energetyka konwencjonalna pozostaje fundamentem polskiej energetyki i sercem Grupy PGE     – dodał prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Polski lider wytwarzania energii

Centralne obchody święta energetyków były doskonałą okazją do przypomnienia wyników spółki  PGE GiEK w 2018 roku. Produkcja netto energii elektrycznej za ubiegły rok wyniosła niemal 54 TWh, przy mocy elektrycznej zainstalowanej na poziomie 10,7 GW. Udział w krajowej produkcji energii  wyniósł ponad 36 proc. w niektórych miesiącach, a PGE GiEK wygenerowała 34 proc. EBITDA Grupy Kapitałowej.

Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK, zwracał uwagę, że spółka konsekwentnie podejmuje działania niezbędne dla pełnego wykorzystania posiadanego potencjału. Chcemy i potrafimy być prawdziwym liderem. Naszym celem jest utrzymanie konkurencyjności energetyki przy optymalnym wykorzystaniu rodzimych surowców i w sposób gwarantujący utrzymanie suwerenności energetycznej. Każdego dnia udowadniamy, że potrafimy w praktyce pogodzić bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność narodowej gospodarki z realizacją celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Mamy świadomość, że spoczywa na nas ciężar zapewnienia niezawodnych i niedrogich dostaw energii. Byśmy mogli to zagwarantować, potrzebne są wielkie inwestycje i my je realizujemy – powiedział prezes Robert Ostrowski.

Wśród kluczowych przedsięwzięć prezes PGE GiEK wymienił m.in. budowę dwóch bloków energetycznych o mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, które już dzisiaj produkują energię, budowę bloku o mocy 496 MW w Elektrowni Turów oraz wielki projekt bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. PGE GiEK odbuduje także elektrownię wodną na rzece Witka. Jej moc wyniesie ok. 1 MW. Z kolei w Elektrowni Bełchatów powstanie pierwszy w Polsce magazyn energii zintegrowany z blokiem konwencjonalnym o mocy 1 MW netto.

Prezes R. Ostrowski  zaznaczał, że spółka prowadzi swoją działalność z poszanowaniem środowiska naturalnego, w oparciu o obowiązujące standardy i minimalizując swój wpływ na otoczenie w sposób uwzględniający koszty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. PGE GiEK szczególną wagę przywiązuje do redukcji emisji. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad osiągnęła znaczny postęp w obszarze ochrony środowiska. W swoich jednostkach wytwórczych zastosowała technologie, które nie tylko znacznie ograniczyły emisje substancji do atmosfery, ale wyprzedziły daty graniczne rozpoczęcia obowiązywania norm zawartych w Konkluzjach BAT. Miliardowe projekty modernizacyjno-odtworzeniowe w konwencjonalnych elektrowniach wpłynęły na znaczną redukcję emisji i dostosowanie jednostek wytwórczych do przyszłych wymagań środowiskowych i, co najważniejsze, spowodowały poprawę jakości powietrza – dodał.

Mocna pozycja PGE GiEK – podziękowania dla pracowników

Słowa uznania, podziękowania za pracę i życzenia padły podczas uroczystości od przedstawicieli władz spółki oraz zaproszonych gości. Oficjalne obchody Dnia Energetyka były okazją do wyróżnienia pracowników państwowymi i branżowymi odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotymi, Srebrnymi i Brązowym Medalami za Długoletnią Służbę, ministerialną odznaką „Za Zasługi dla Energetyki”. Pracowników, którzy angażują się w rozwój innowacyjności wyróżniono dyplomami.

Uroczyste spotkanie zakończył koncert zespołu Warszawska Orkiestra Sentymentalna.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz

X