Home Edukacja W Gminie Bełchatów powstaną zespoły szkolno-przedszkolne.

W Gminie Bełchatów powstaną zespoły szkolno-przedszkolne.

by admin
430 wejść

Od nowego roku szkolnego na terenie Gminy Bełchatów funkcjonować będzie pięć Zespołów Szkolno – Przedszkolnych. Powstaną one w Dobrzelowie, Domiechowicach, Janowie, Kurnosie Drugim i Łękawie.

W skład każdego z nich będzie wchodziła szkoła podstawowa i przedszkole. W trzech przypadkach tak przedszkole i szkoła będą mieć siedziby w jednym budynku. To Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Domiechowicach, Janowie i Łękawie. W dwóch przypadkach przedszkole i szkoła będą w różnych budynkach (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kurnosie Drugim, gdzie przedszkole i szkoła są od siebie oddalone o ok. 500 metrów i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrzelowie, w którego skład wejdą Szkoła Podstawowa w Dobrzelowie oraz Gminne Przedszkole w Niedyszynie).

W przypadku Szkoły Podstawowej w Dobiecinie zmian organizacyjnych nie będzie. Jak tłumaczy Anna Więcławek, kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Bełchatów, utworzenie Zespołów – Szkolno Przedszkolnych przełoży się na lepsze wykorzystanie bazy lokalowej i poszczególnych obiektów oraz na optymalne wykorzystanie kadry poszczególnych placówek. 

Zespoły Szkolno – Przedszkolne to także działanie zmierzające do racjonalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowym – zaznacza Anna Więcławek. Jednocześnie zapowiedziała, że konsekwencją utworzenia zespołów, będzie ogłoszenie konkursów na stanowiska ich dyrektorów.

Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc nie kryje, że zamysł utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych wiąże się też z optymalizacją zatrudnienia pracowników administracji i obsługi szkół. W placówkach prowadzonych przez Gminę Bełchatów obecnie są 83 etaty w tym obszarze.- Obecnie mamy do czynienia z sytuacją tego typu, że w jednej szkole są trzy sekretarki i dwóch konserwatorów.

Inny przykład dysproporcji w obecnym systemie wiąże się z tym, że np. na intendentkę w jednej placówce przypada ponad 250 dzieci, a w innej – niespełna 40 dzieci. Obie pracują na takim samym stanowisku i za te same pieniądze – wymienia Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Utworzenie zespołów pociągnie za sobą działania związane z racjonalizacją kosztów i mogą one oznaczać pewne niewielkie ograniczenia, ale będą one z pożytkiem dla całego systemu oświaty. Podkreślam jednak, że ani dzieci, ani rodzice w żadnym stopniu tych zmian nie odczują. Wręcz przeciwnie, będą to działania z pożytkiem dla dzieci i przy jednoczesnym poszanowaniu publicznych pieniędzy.

Wszystkie działania, jak podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, będą transparentne i będą się odbywać z poszanowaniem Prawa pracy, regulaminów i w konsultacji z dyrektorami szkół. Konrad Koc zdementował również informacje na temat rzekomego wprowadzenia cateringu do placówek oświatowych. 

Próby utworzenia zespołów szkół miały już miejsce w Gminie Bełchatów – podkreśla Krzysztof Polak, Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów. – Jednak ówczesny stan prawny nie pozwalał powstanie takich jednostek. I wówczas również chodziło o to, by obniżyć koszty funkcjonowania oświaty. Teraz Wójt Konrad Koc podjął się tego trudnego zadania, bo jest ono możliwe z prawnego punktu widzenia. Powinniśmy tę odważną decyzję wspierać – podkreślał.

Radni Gminy Bełchatów jednogłośnie poparli projekt utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych. Za uchwałą było 14 radnych (czyli wszyscy radni obecni na sesji).

źródło: UG Bełchatów

Może Cię zainteresować