Home Wiadomości Jaka jest nasza wiedza na temat transformacji regionu? Starostwo przeprowadza ankietę.

Jaka jest nasza wiedza na temat transformacji regionu? Starostwo przeprowadza ankietę.

by admin
239 wejść

Jaka jest nasza wiedza na temat transformacji regionu? Odpowiedź na to pytanie dostarczy badanie ankietowe, które na zlecenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie przeprowadzi Łódzki Dom Biznesu. Do udziału w badaniu zachęca mieszkańców Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski:

„Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle cenne i posłużą samorządowi powiatu w zaplanowaniu działań w obszarze edukacji, promocji i komunikacji na temat zmian wynikających z Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Zapraszam do wypełnienia ankiety i dziękuję Państwu za każdą aktywność i wkład we wspólne budowanie przyszłości naszego regionu”.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie wraz z Łódzkim Domem Biznesu realizują badanie ankietowe, którego celem jest dokonanie oceny wiedzy wśród osób objętych badaniem na temat istoty przekształceń, jakie dotkną powiat bełchatowski w związku z wdrażaniem założeń Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, a także identyfikacja preferowanych przez objętą badaniem grupę środków komunikacji i promocji. Zaplanowano dotarcie do trzech głównych grup społecznych, tj. do osób aktywnych zawodowo, przedsiębiorców i młodzieży.

  • Grupa 1 – przedsiębiorcy, w tym prowadzący działalność w sektorze energetycznym i górnictwa (grupa preferowana)

Ankieta dla przedsiębiorców

  • Grupa 2 – osoby aktywne zawodowo, zatrudnione w podmiotach sektora energetycznego i górnictwa węgla brunatnego

Ankieta dla aktywnych zawodowo

  • Grupa 3 – młodzież szkół średnich

Ankieta dla młodzieży

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz