Switch on the EIT in customizer!
Home Gminy Czy nastąpi zmiana granic gminy Kleszczów?

Czy nastąpi zmiana granic gminy Kleszczów?

by admin
51 wyświetleń

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic gminy Kleszczów na rzecz gminy Bełchatów. Zmiana ta miałaby dotyczyć obrębu Wola Grzymalina. W praktyce chodzi o teren, na którym obecnie działa Elektrownia Bełchatów.

Wniosek o zmianę granic to w całości inicjatywa Wojewody Łódzkiego, ale warto podkreślić, że Tobiasz Bocheński występując o zmianę granic gminy Kleszczów, podnosi obecnie te same argumenty, które dwa lata temu wysuwała Gmina Bełchatów. W 2019 roku to właśnie nasz samorząd zaproponował zmianę granic najbogatszej gminy w kraju, a w konsekwencji wypracowanie takiego mechanizmu, który pozwoli na równomierny rozwój okolicznych gmin.

To, czy postulat Wojewody Łódzkiego trafi pod obrady Rady Ministrów, rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach. Obecnie na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w tej sprawie. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bełchatów z dn. 10 września 2021 roku, konsultacje rozpoczną się 20 września 2021 roku i potrwają do 18 września 2021 roku.

W ich ramach mieszkańcy Gminy Bełchatów otrzymają do wypełnienia ankietę, w której wypowiedzą się, czy popierają wniosek o zmianę granic, czy też są mu przeciwni. Ankieta ta będzie do pobrania na naszej stronie internetowej, a wypełnioną można będzie przesłać na dedykowaną skrzynkę mailową konsultacje@ugbelchatow.pl. Ankietę rozpowszechniać, a następnie odbierać od mieszkańców będą także sołtysi przy wsparciu radnych. Druki dostępne będą też w siedzibie urzędu oraz w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bełchatów.

źródło: Gmina Bełchatów

1 komentarz
1

Może Cię zainteresować

1 komentarz

SebeX 13 września 2021 - 20:00

Popieram kasan Elektrowniana dla nas

Odpowiedz

skomentuj