Strona domowa Wiadomości Radni przyjęli uchwałę określającą przyszłoroczny budżet miasta.

Radni przyjęli uchwałę określającą przyszłoroczny budżet miasta.

by admin
197 wejść

W czwartek, 16 grudnia podczas obrad radni przyjęli między innymi uchwałę określającą przyszłoroczny budżet Miasta Bełchatowa. Zaakceptowali również Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej.

– Opracowanie prognoz finansowych, zwłaszcza długoterminowych, nie było łatwe, ze względu na dużą niepewność, związaną z nadal trwającą pandemią COVID-19 oraz trudną do przewidzenia sytuacją ekonomiczną kraju, która uzależniona jest w dużej mierze od rosnącej w szybkim tempie inflacji, jak również podejmowanych działań  zmierzających do walki z nią, poprzez cykliczny wzrost stóp procentowych – mówiła podczas sesji prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. Grudniowe posiedzenie zdominowane zostało dyskusją nad planami finansowymi miasta na przyszły rok i Wieloletnią Prognozą Finansową.

W 2022 r. planowane dochody dla miasta to blisko 257,5 mln zł. Dla porównania w 2021 r. było o 58 mln zł więcej. Wydatki w nowym roku w sumie zaplanowano na blisko 273,5 mln  zł. Oznacza to, około 15 mln zł deficytu. Ponad 13,5 mln zł z tej kwoty wróci do kasy miasta z subwencji uzupełniającej z Ministerstwa Finansów za ubytki, jakie Bełchatów odnotował z podatków PIT i CIT.

Skonstruowanie budżetu tak, by jeszcze móc przeprowadzać inwestycje, nie było  łatwe. Blisko 257 mln zł stanowić będą wydatki bieżące. Na zapewnienie prawidłowego działania szkół i przedszkoli, czyli na edukację, wydane zostanie ponad 105 mln zł. To największa część budżetu z wydatków bieżących. 63,5 mln zł przeznaczonych zostanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. 36 mln zł przeznaczonych zostanie na gospodarkę komunalną. Koszt administracji to 24 mln zł. Ponad 15 mln zł zaplanowano na transport publiczny oraz  utrzymanie dróg powiatowych i gminnych. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez urząd, jak i jednostki podległe, kosztować mają blisko 6,5 mln zł.

Na inwestycje, w tym drogowe, w 2022 r. zapisano blisko 17 mln zł. Będą one finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i ze źródeł zewnętrznych. Kwota ponad 6 mln zł to  inwestycje drogowe. W tym realizacja ostatniego etapu przebudowy ul. Kwiatowej, budowa łącznika ul. Kopeckiego z ul. Okrzei oraz budowa i przebudowa chodników i dróg w mieście.  

Z dofinansowania z Unii Europejskiej przeprowadzony zostanie remont Muzeum Regionalnego,zaplanowano również środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła jako dotację dla mieszkańców. Pięć lokali użytkowych w budynku Odry przekształconych zostanie na mieszkania komunalne. Planowane jest również stworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miałyby one zapewnioną opiekę, zajęcia usprawniające, a także wyżywienie. To tylko niektóre z planowanych do realizacji przedsięwzięć na najbliższy rok.

Radni przyjęli również Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2022 -2034. Znalazły się w nim między innymi dwa kluczowe zadania, których realizacja zaplanowana jest do 2028 r. „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie” to jedno z nich. Na realizację tego zadania miasto chce przeznaczyć 24 mln 700 tys. zł, z czego  18 mln pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2022 r. Drugie zadanie to „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej na odcinku Piotrków Tryb. – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” z rządowego programu Kolej Plus. Łączne przewidziane wydatki na ten cel do 2028 r. mają wynieść 31 mln zł. 

źródło: UM Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz

X