Home Powiat Sprzęt elektroniczny za 400 tysięcy trafił do potrzebujących.

Sprzęt elektroniczny za 400 tysięcy trafił do potrzebujących.

by admin
407 wejść

Sprzęt komputerowy za blisko 400 tys. zł trafił do dzieci i rodzin zastępczych. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i członek zarządu Marek Jasiński uczestniczyli w przekazaniu zakupionych sprzętów.

Powiat Bełchatowski jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wartość projektu: 381 425,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 321 464,99 zł

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością oraz środki ochrony indywidualnej.

OIS w Bełchatowie i Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej zostały także wyposażone w meble, łóżka oraz ozonatory do pomieszczeń przeznaczonych jako miejsca kwarantanny i izolacji.Sprzęt, jaki został przekazany to laptopy z torbami, urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, telewizory, multimedialne tablice, oprogramowania komputerowe dla dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowo rodziny zostały wyposażone w materiały oraz środki ochronne i do dezynfekcji takie jak maseczki, płyny i rękawiczki.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz