Home Bez kategorii Pół miliarda złotych od NFOŚiGW na ochronę środowiska dla PGE

Pół miliarda złotych od NFOŚiGW na ochronę środowiska dla PGE

by admin
386 wejść

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE otrzyma pół miliarda złotych dofinansowania w formie pożyczek od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Umowy podpisane z NFOŚiGW obejmują cztery projekty z zakresu ochrony środowiska, które będą realizowane w Elektrowni Bełchatów. Dzięki ich realizacji obniżone zostaną emisje tlenków siarki, rtęci i pyłu.

Inwestycje prośrodowiskowe, które otrzymają dofinansowanie, przeprowadzone będą na wszystkich dwunastu pracujących blokach energetycznych. Największa kwota wsparcia przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3–6 oraz 8–12 i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł. Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2, Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 42 mln zł, a na redukcję emisji rtęci z bloków 2–12 i 14 niemal 18 mln zł.

W elektrowniach należących do PGE GiEK z powodzeniem łączymy naszą misję zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju z troską o środowisko naturalne. Do tej pory udało nam się zrealizować już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych i tym bardziej cieszy fakt, że zyskują one także aprobatę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dowód na to, że działania spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Pozyskanie tak dużego wsparcia finansowego przyczyni się do dostosowania pracy bloków w Elektrowni Bełchatów do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już w sierpniu przyszłego roku – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Elektrownia Bełchatów spełnia obecnie wszystkie obowiązujące normy emisyjne i intensywnie przygotowuje się do wejścia  w życie nowych, zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z konkluzji BAT, co nastąpi w sierpniu 2021 r. Elektrownia Bełchatów nieustannie analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie, inicjując także liczne działania związane z badaniami i rozwojem.  Efektem tych prac jest znacząca redukcja emisji do atmosfery w tej lokalizacji . Od lat 90-tych do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja SO2 zredukowana została o 90 proc., emisja NOx o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii. 

Elektrownia Bełchatów jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej, pokrywając ok. 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, a także najważniejszym stabilizatorem polskiego systemu elektroenergetycznego.

Elektrownia Bełchatów nie jest jedyna jednostką z Grupy PGE, która w 2020 roku otrzymało z NFOŚiGW dofinansowanie na inwestycje proekologiczne. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 9 mln zł przyznane zostało na modernizację sieci i węzłów w elektrociepłowni PGE Toruń, a także 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach.

informacja prasowa PGE

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz