Strona domowa Powiat Co wiemy o transformacji regionu? 

Co wiemy o transformacji regionu? 

by admin
188 wejść

Zakończyło się badanie ankietowe na temat naszej wiedzy o transformacji regionu, które na zlecenie Zarządu Powiatu w Bełchatowie przeprowadził wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego Łódzki Dom Biznesu. Jego wyniki mają pomóc m.in. w kampanii informacyjnej. Z wynikami badania zapoznali się radni powiatu na październikowej sesji.

Badanie trwało od lipca do końca września br. Zostały w nim zastosowane takie techniki, jak m.in. ankieta internetowa i wywiady grupowe. W ramach badania zebrano opinie trzech grup społecznych: osób aktywnych zawodowo zatrudnionych w sektorze górniczo-energetycznym (I), przedsiębiorców (II) i młodzieży szkół średnich.

– Chcę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w badaniu i zaangażowały się w sprawne jego przeprowadzenie – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski. – Wnioski, konkretne propozycje i spostrzeżenia respondentów mają olbrzymią wartość, która będzie wsparciem dla naszych działań związanych z transformacją.

O planach związanych z restrukturyzacją i docelowo zamknięciem kopalni i elektrowni słyszeli niemal wszyscy respondenci. Jednakże tylko osoby wywodzące się z grupy I deklarowały, że są zaznajomione z planami dekarbonizacji unijnej i polskiej gospodarki (Tzw. Europejski Zielony Ład, zakładający działania we wszystkich sektorach gospodarki, w szczególności w energetyce, których skutkiem ma być wycofywanie technologii szkodliwych dla ludzi, klimatu i środowiska.). Kwestią, na którą zwracali uwagę respondenci, jest brak szczegółowych rozstrzygnięć na temat tego, co dokładnie po wdrożeniu planowanych zmian czeka region, pracujące w nim osoby i mieszkańców. W opinii pracowników sektora, to właśnie ich w największym stopniu dotkną zmiany i będą one dotkliwe w stosunku do osób w średnim wieku. Badani uważają, że zmiany nie pozostaną także bez wpływu na młodzież uczącą się oraz osoby starsze. Jako rozwiązanie dla siebie, niwelujące negatywne skutki zmian, ponad połowa ankietowanych (62%) przyznała, że rozważy wyjazd z powiatu. W tej grupie zdecydowana większość to ludzie do 35 roku życia. Niezdecydowani w tej kwestii to 25% respondentów.

W grupie przedsiębiorców panuje większy optymizm. Ponad połowa nie rozważa wyjazdu z regionu w następstwie transformacyjnych zmian, jedynie co czwarty przedsiębiorca dopuszcza taką ewentualność. Wielu przedsiębiorców działających w sektorze i świadczących różne usługi na rzecz energetyki już teraz doświadcza niekorzystnych zmian w postaci wstrzymanych inwestycji ze strony głównych podmiotów tego sektora.

Ankietowani przyznali, czego boją się najbardziej:

  • braku perspektyw zawodowych,
  • braku sensownych planów restrukturyzacji,
  • ubożenia regionu przekładającego się na niską jakość życia i wzrost przestępczości.

Jako własne propozycje skutecznych działań minimalizujących skutki wygaszenia bełchatowskiego kompleksu energetycznego mieszkańcy podawali m.in.

  • opracowanie spójnego planu transformacji, co będzie gwarancją odpowiedniego spożytkowania środków, jakie zostaną udostępnione w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji i właściwego ukierunkowania działań na osoby wymagające wsparcia,
  • wsparcie rozwoju i tworzenia nowych stref przemysłowych, mogące przyciągnąć nowych inwestorów,
  • generowanie nowych miejsc pracy w celu minimalizacji odpływu młodzieży,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Młodzi ludzie w niewielkim zakresie postrzegają przyszłe zmiany jako szansę na pojawienie się nowych możliwości. Większość uczniów ocenia przyszłość regionu negatywnie, jednakże nie dla siebie, a dla osób w średnim wieku. Uczestnicy wywiadów grupowych podnosili w swoich wypowiedziach, że chcą współuczestniczyć w procesie wyznaczania kierunków w regionie. Za największy zasób naszego regionu uznano technologie przemysłowe oraz kadrę inżynierską. Na bazie tych aktywów powinny być planowane zmiany.

Badanie pokazało, że wokół zagadnienia transformacji regionu istnieje duży szum informacyjny, co wskazuje na potrzebę stworzenia klarownego przekazu kierowanego do grup, które w największym stopniu doświadczą zmian. Jeśli chodzi o sposoby komunikowania i promowana planowanych działań osoby aktywne zawodowo wskazały na dedykowaną stronę internetową, przedsiębiorcy oczekują spotkań informacyjnych, a młodzież preferuje media społecznościowe.

źródło: Powiat Bełchatowski/Agnieszka Zawodzińska

Może Cię zainteresować

1 komentarzy

Franciszek 19 listopada 2021 - 18:18

Typowy bełkot polityczny. A konkretnie to chciałbym usłyszeć od władz miasta/powiatu, czy ogrzeją miasto za 1-15 lat ? Sporo tych GJ potrzeba ,a by to zapewnić. Ostatnio gdzieś czytałem ( teraz to tajne) o 130 MWt. Szczątkowa elektrownia nie będzie w stanie tego dać . A co po całkowitym wyłączeniu elektrowni ?

Reply

dodaj komentarz

X