Home Zdrowie Atrakcyjna praca w bełchatowskim szpitalu.

Atrakcyjna praca w bełchatowskim szpitalu.

by admin
641 wejść

OFERTA PRACY: KIEROWNIK  CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów ogłasza nabór na stanowisko pracy:Kierownik  Centralnej Sterylizatorni

 1. Wymagania określone dla stanowiska:

 •  wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni (w przypadku braku posiadania kursu kwalifikacyjnego, zobowiązanie  do niezwłocznego uzupełnienia kwalifikacji) i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub
 • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni (w przypadku braku posiadania kursu kwalifikacyjnego, zobowiązanie  do niezwłocznego uzupełnienia kwalifikacji) i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lata pracy w zawodzie,
 • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność pracy w zespole.

 2. Zakres zadań na stanowisku:

 • zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu zatrudnionego w dziale,
 • prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu,
 • dbanie o właściwy nadzór sanitarny,
 • udział w pracach Działu Zamówień Publicznych związanych bezpośrednio z kierowaną komórką.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 16.08.2019r.  Do godz. 10.00 w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów w  Sekretariacie Zastępców Dyrektora (pokój nr 18) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej b.misztal@szpital-belchatow.pl.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 44 635-83-29.

Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 19.08.2019r. do godz. 12.00.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5. Termin otwarcia ofert:

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

źródło: Szpital Wojewódzki w Bełchatowie

Może Cię zainteresować

1 komentarzy

Lol 15 sierpnia 2019 - 10:27

Stanowisko dawno obsadzone przez pociotka

Reply

dodaj komentarz