Home Polityka Wójt Konrad Koc i Burmistrz Tomasz Jachymek. Petycja trafiła już do ministerstwa.

Wójt Konrad Koc i Burmistrz Tomasz Jachymek. Petycja trafiła już do ministerstwa.

by admin
462 wejść

Konrad Koc, Wójt Gminy Bełchatów oraz Burmistrz Zelowa, Tomasz Jachymek, złożyli w Ministerstwie Środowiska petycję w sprawie zmian w ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dołączono do niej podpisy mieszkańców, którzy poparli inicjatywę samorządowców.To efekt działań, które Konrad Koc i Tomasz Jachymek zapowiedzieli po tym, jak wiosną tego roku drastyczny wzrost stawek podyktowanych przez firmy odbierające odpady, przełożył się na podwyżki opłat za śmieci w obu gminach. 

Autorzy petycji wskazali na zapisy i wytyczne ustawy, które ich zdaniem wymagają korekty, bo właśnie one w praktyce decydują o coraz wyższych kosztach ponoszonych przez mieszkańców. 

Naszym zdaniem kluczowy jest brak konkurencyjności na rynku, który powoduje, że przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych same dyktują ceny na rynku – mówi Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc.

Jak zaznacza, monopolizacja lokalnych rynków gospodarowania odpadami rodzi wątpliwość, czy koszty ponoszone przez mieszkańców są współmierne do faktycznych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Obecnie, co też wskazano w piśmie do ministerstwa, gmina nie ma np. możliwości negocjowania stawki zaproponowanej w przetargu. Z drugiej strony ofertę może złożyć tylko taka firma, która posiada Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w regionie gospodarki odpadami komunalnymi, do którego należy dana gmina.

To tylko część zapisów ustawy, które obecnie obowiązują, a które naszym zdaniem mają znaczący wpływ na drastyczny wzrost cen, który dotyka mieszkańców – podkreśla Konrad Koc.

Mamy nadzieję, że nasze działania przełożą się na zainicjowanie przez ministerstwo wspólnych rozmów. Takie współdziałanie resortu środowiska, wojewodów, urzędów marszałkowskich, powiatów i gmin, a także przedsiębiorców specjalizujących się w tej branży, pozwoli na wypracowanie rozwiązań korzystnych dla całego kraju – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów.

źródło: Gmina Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz