Home Polityka Odkrywka Złoczew na “Barbórkę”

Odkrywka Złoczew na “Barbórkę”

by admin
502 wejść

Impreza odbywa się w tym roku pod hasłem: “Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości”. Patronat honorowy nad najważniejszym dorocznym wydarzeniem górnictwa węgla brunatnego w Polsce przyjął premier RP Mateusz Morawiecki.

Zmienia się klimat w Polsce – węgiel brunatny powraca

Krytyczną ważność tego paliwa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście wdrażanej przez resort strategii energetycznej w perspektywie kilkudziesięciu nadchodzących lat omówił wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Zmienia się Polsce klimat, jeśli chodzi o politykę surowcową. Mamy powrót, słuszny i należny, węgla brunatnego do polskiej gospodarki. Trzy, cztery lata temu w miksie energetycznym nie przewidywano przyszłości dla tego surowca. Mogliśmy mówić o schyłkowości tej branży. Teraz jest inaczej – powiedział Tobiszowski.

 Jedno z najbezpieczniejszych polskich górnictw

Z kolei prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek koncentrował się w swym poniedziałkowym wystąpieniu w Bełchatowie na ogromnym znaczeniu miejscowej odkrywki węgla brunatnego (jej produkcja ma ponad 40 proc. udziału w rynku węgla brunatnego i odpowiednio duży udział w miksie energetycznym Polski). Szef nadzoru górniczego uzasadniał aktualną niezastępowalność kopalni na mapie energetycznej kraju.

– Wiele powiedziano tu już dzisiaj o bezpieczeństwie energetycznym kraju, o zasobach, wielkości wydobycia. Chciałbym podkreślić jedno: PGE, a zwłaszcza kopalnia Bełchatów to jedno z najbezpieczniejszych polskich górnictw. Głównie dzięki wytężonej pracy wszystkich zaangażowanych w wydobycia węgla brunatnego – akcentował szef nadzoru górniczego.

Złoczew niezbędny po 2030 r.

Niezbędność uruchomienia eksploatacji ze złoża Złoczew, na które niedawno udało się po perturbacjach uzyskać zezwolenia z zakresu ochrony środowiska, wykazywał pierwszego dnia kongresu Ryszard Wasiłek, wiceszef ds. operacyjnych Grupy PGE.

Węgiel brunatny, tuż po węglu kamiennym, jest dziś w Polsce głównym surowcem energetycznym, który pozwala na zabezpieczenie blisko 35 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej – podkreślił wiceprezes Wasiłek.
Dodał, że kopalnie grupy PGE wydobywają ok. 80 proc. węgla brunatnego w Polsce (prawie 50 mln t z 60 mln t łącznej produkcji tego surowca w 2017 r.). Sama tylko elektrownia Bełchatów pokrywa ok. 20 proc. całego polskiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Energetyka konwencjonalna oparta w dalszym stopniu na węglu brunatnym będzie jeszcze długo głównym gwarantem niezależności i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce – uzasadniał wiceszef PGE.

Koncesją pochwalą się na tegoroczną Barbórkę?

O tym, jak trudno było pokonać opór przed eksploatacją węgla brunatnego z nowego złoża, świadczyć mogą specjalne podziękowania, które przekazał w poniedziałek na kongresie prezes spółki PGE GiEK Sławomir Zawada pod adresem polityków, parlamentarzystów i wszystkich, którzy dopomogli górnictwu węgla brunatnego w uzyskaniu pozytywnej decyzji środowiskowej dla Złoczewa. Zawada przedstawił plan uzyskania docelowej koncesji wydobywczej, co jego zdaniem możliwe będzie jeszcze w tym roku. Realność tego terminu potwierdził też wiceminister energii.

Panie ministrze, proszę, aby koncesja na Złoczew była niejako pod Pana patronatem, aby Pan monitorował ten proces – zwrócił się do Grzegorza Tobiszowskiego szef PGE GiEK. Wniosek postaramy się napisać jak najlepiej potrafimy, a mamy doskonałe kadry. Mam nadzieję, że już w tym roku na Barbórke będziemy się mogli tą koncesją pochwalić – dodał Sławomir Zawada.

Od prawie 40 lat – serce polskiej energetyki

Społeczną i gospodarczą rolę kopalni w Bełchatowie jako pracodawcy w regionie, ale też potężnego podmiotu gospodarczego w ogólnopolskiej i europejskiej skali, podkreślił m.in. Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki. Także przedstawiciele PGE podkreślali, że – z uwagi na ilościowy potencjał mocy energetycznej oraz nieocenioną tradycję wydobycia paliwa i generacji prądu – to właśnie w Bełchatowie od ponad 40 lat bije serce polskiej energetyki. Wydobycie węgla brunatnego, który odkryto w okolicy Bełchatowa w latach 60. XX w., ruszyło w 1977 r., a oficjalne otwarcie kopalni odkrywkowej nastąpiło trzy lata później.

Nad poziomem merytorycznym sesji czuwa komitet naukowy X Kongresu, któremu przewodniczy prof. Antoni Tajduś z AGH w Krakowie.

Członkami gremium naukowego są: prof. Józef Dubiński – szef SITG, prof. Marek Cała − dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, prof. Piotr Czaja – WGiG AGH, prof. Zbigniew Kasztelewicz – szef Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH, prof. Wiesław Kozioł – KG Odkrywkowego AGH, prof. Monika Hardygóra – dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, prof. Dionizy Dudek – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, prof. Maciej Pawlik – szef Zakładu Elektrowni Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, dr Jacek Szczepiński – szef Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor.

Prace komitetu organizacyjnego X Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego wspierają m.in. wiceminister Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rzadu ds. polityki surowcowej, Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek, wiceprezydent Euracoal Jan Olszowski, sekretarz generalny Euracoal Brian Ricketts, prezes WUG Adam Mirek, a także rekotrzy AGH – Tadeusz Słomka, Politechnik Wrocławskiej – Cezary Madryas oraz kierownictwo Grupy Energetycznej PGE i spółki GiEK z prezesem Henrykiem Baranowskim.

źródło: http://nettg.pl

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz