Home Polityka Poseł Małgorzata Janowska proponuje zmianę granic gmin Bełchatów i Kleszczów

Poseł Małgorzata Janowska proponuje zmianę granic gmin Bełchatów i Kleszczów

by admin
426 wejść

Małgorzata Janowska – bełchatowianka, poseł na Sejm RP ziemi piotrkowskiej – podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 czerwca 2018 r. w Bełchatowie przed Urzędem Gminy, zaprezentowała nową perspektywę rozwoju dla regionu bełchatowskiego.

W opracowaniu – „Wspólny rozwoju gmin Bełchatów i Kleszczów – projekt korekty granic gmin” (zał. 1) – zaproponowała korektę granic administracyjnych w obrębie gmin Bełchatów i Kleszczów.
Zmiana zakłada wyrównanie szans rozwojowych w regionie i spowoduje przekierowanie części środków finansowych do gminy bełchatowskiej – ok. 60 mln zł. Uzasadnieniem propozycji jest ogromna dysproporcja dochodów budżetowych gminy Bełchatów (50 mln zł) i Kleszczów (280 mln zł).

Wpływ na to ma wiodący podmiot gospodarczy – PGE GiEK S.A. – od którego, za wyjątkiem Kleszczowa (wpływy od PGE GiEK S.A. stanowią prawie 90% budżetu gminy), bełchatowskie jednostki samorządu terytorialnego otrzymują znikome wpływy z podatków i opłat. Podczas gdy w Kleszczowie – który zaspokoił wszystkie potrzeby inwestycyjne – w celu wydania posiadanych środków oferuje się mieszkańcom darmowe media, dopłaty do ogniw fotowoltaicznych czy zagraniczne wakacje, pozostałe gminy powiatu mają problem z wygospodarowaniem funduszy na remonty dróg czy budowę kanalizacji.

Propozycja nowego podziału administracyjnego polega na zmianie granic gminy Bełchatów i gminy Kleszczów poprzez włączenie do obecnego obszaru gminy Bełchatów części obszaru gminy Kleszczów, nie naruszając granic powiatu. Do obszaru gminy Bełchatów zostaną włączone (zał. 2): cały obszar sołectwa Rogowiec (pow. ok. 4,8 km²) oraz część obszaru ewidencyjnego Wola Grzymalina (pow. ok. 7,5 4,8 km²).

Proponowane zmiany obejmą niewielką grupę mieszkańców, szacowaną na ok. 50 osób. Zgodnie z procedurą (ustawa o samorządzie gminnym) korekta granic może odbyć się na podstawie wniosków, które rozpatruje Rada Ministrów, wydając następnie stosowne rozporządzenie, opiniowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w MSWiA. Rzeczony wniosek winna złożyć zainteresowana Rada Gminy, w tym przypadku Rada Gminy Bełchatów.

W związku z powyższym poseł Małgorzata Janowska w pierwszej kolejności skierowała apel do wójta (zał. 3) – Kamila Ładziaka – o przedłożenie radnym wniosku o dokonanie korekty granic gminy. Sama, jako inicjator, zobowiązała się do aktywnego włączenia w konsultacje społeczne oraz wspierania procesu legislacyjnego w Radzie Ministrów, wystosowując apel również do premiera Mateusza Morawieckiego (zał. 4).

Więcej informacji udzielają:
Małgorzata Janowska
Poseł na Sejm RP
Tel.: 530 940 910 / malgorzata.janowska.r@gmail.com

Karol Kostrzewa
Dyrektor Biura Poselskiego Małgorzaty Janowskiej
Tel.: 505 003 387 / malgorzata.janowska.r@gmail.com

Zał. 1 – Projekt zmiany granic

Zał. 3 – Apel do Wójta Gminy Bełchatów Kamila Ładziaka

Zał. 4 – Apel do premiera Mateusza Morawieckiego

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz