Home Polityka Budżet miasta na 2019 rok. Złóż swój projekt.

Budżet miasta na 2019 rok. Złóż swój projekt.

by admin
378 wejść

Rozpoczęły się prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Swoje propozycje mogą zgłaszać m.in. mieszkańcy, radni i jednostki budżetowe. Na wnioski urząd czeka do 1 października. Co roku mieszkańcy zgłaszają do budżetu około stu propozycji.

Budżet miasta to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Dlatego, przygotowując jego projekt, każdego roku, magistrat zaprasza do składania swoich propozycji m.in. mieszkańców i miejskich radnych. Bełchatowianie chętnie korzystają z takiej możliwości. Co roku przedstawiają ponad sto wniosków. Najczęściej dotyczą one remontów dróg i chodników, nowych miejsc parkingowych czy budowy placów zabaw. Na wszystkie sugestie miasto czeka do 1 października. Trzeba pamiętać, że propozycje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Obowiązuje także nowy wzór wniosku, który można pobrać poniżej (załącznik nr 4 do materiałów planistycznych)

Swoje wnioski składają również jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury oraz osoby prawne. I w tym przypadku będą one przyjmowane do 1 października.Później wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem finansowym możliwości ich realizacji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z kolei stowarzyszenia i organizacje mogą przedstawiać oferty dotyczące realizacji zadań publicznych. Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będzie na nie czekać przez 21 dni od ogłoszenia przez prezydenta Bełchatowa otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z założeniami projekt budżetu na 2019 rok do 15 listopada ma trafić do miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarządzenie 283

Zarządzenie Nr 284

ogłoszenie – praca nad budżetem 2019

źródło: informacja prasowa UM w Bełchatowie

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz