Home Wiadomości 1,5 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego.

1,5 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego.

by admin
442 wejść

30 września dowiemy się, na co przeznaczone zostanie 1,5 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego. Swoje propozycje mieszkańcy będą mogli składać od 3 czerwca. Jakie wymogi powinien spełniać projekt? W ruszającej właśnie 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa wprowadzono kilka istotnych zmian, m.in. możliwość głosowania tylko na jeden projekt twardy i jeden miękki, mniejsza liczba wymaganych tzw. głosów poparcia czy zniesienie ograniczeń.

Bełchatowianie raz kolejny rozdysponują 1,5 mln zł z miejskiego portfela. Wszystkie poprzednie odsłony udowodniły, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto. W każdej z edycji składano średnio 40 propozycji, a rekordowy był rok 2017 – wówczas do magistratu wpłynęło aż 71 projektów. Od 2015 roku złożonych zostało łącznie 191 projektów. Gdy zliczymy wszystkie oddane głosy, wyjdzie nam pokaźna liczba 22 tys. 145 głosów. Jak podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, mieszkańcy są coraz bardziej świadomi swojego udziału w zmienianiu miasta. – Cieszę się, że coraz więcej bełchatowian interesuje się tym, co się w naszym mieście dzieje. W ubiegłym roku swój głos oddano o prawie 700 głosów więcej niż w roku 2017. To dowód na to, że ten budżet jest faktycznie obywatelski – dodaje prezydent Czechowska. Do tej pory na realizację wszystkich projektów miasto wydało blisko 4 mln 600 tys. zł.

Bełchatowianie chętnie korzystają z powstałych w ramach budżetu obywatelskiego osiedlowych placów zabaw, boisk sportowych czy kilku siłowni pod chmurką. Wśród zrealizowanych dotąd projektów są również: remonty chodników, stacje naprawy rowerów, a także doświetlenia przejść dla pieszych i projekty prozdrowotne. W 2019 roku realizowane są trzy zwycięskie projekty 6. edycji – dwa twarde i jeden miękki. W ramach pierwszego pn. „Lekki plecak – odciążamy kręgosłupy naszych dzieci” miasto kupi szafki dla każdego ucznia klas IV – VIII w szkołach podstawowych. Dzięki temu będą oni mogli zostawiać podręczniki i przybory w szkole i nie będą zmuszani do dźwigania ciężkich tornistrów. Szafki będą  metalowe, wyposażone w wentylację (naturalna cyrkulacja powietrza), z półkami/wieszakami na książki lub ubrania, zamykane na zamek kluczykiem. Kolejny projekt to „Po-tężny Bełchatów, czyli propozycja wybudowania trzech tężni solankowych”. W ramach tej propozycji w Bełchatowie powstaną kolejne trzy tężnie solankowe, staną one na największych w mieście osiedlach. W poprzedniej edycji uznanie mieszkańców zyskała propozycja „SPORTOWY BEŁCHATÓW. Zajęcia sportowe dla mieszkańców Bełchatowa – darmowe treningi”. W jej ramach na bełchatowskich obiektach sportowych odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe, w których uczestniczyć mogą dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Zajęcia są także podzielone na różne dyscypliny – zapasy, bjj, karate i mma.

W regulaminie tegorocznej edycji wprowadzonych zostało kilka istotnych zmian. W bełchatowskim budżecie obywatelskim nie będzie ograniczeń dotyczących wieku wnioskodawcy, osoby popierającej projekt i głosującej. Przypomnijmy, że od 2014 roku w Bełchatowie mieliśmy takie ograniczenie, czyli wnioskodawca i głosujący musieli mieć ukończone 16 lat. Teraz każdy mieszkaniec Bełchatowa, bez względu na wiek, będzie mógł złożyć projekt, podpisać listę poparcie i wziąć udział w głosowaniu.

W puli BO jest 1,5 mln zł

Istotną zmianą jest również to, że dotychczas głosowaliśmy na maksymalnie trzy projekty twarde i trzy projekty miękkie. W tegorocznej edycji głosujemy tylko na jeden projekt z kategorii zadań twardych i tylko jeden z kategorii zadań miękkich. Ponadto zgłaszane i realizowane projekty twarde nie mogą dotyczyć miejsc znajdujących się w trwałym zarządzie placówek oświatowych, czyli szkół i przedszkoli.

Nowością jest także zapis mówiący, że szacunkowy koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 50 proc. środków przeznaczonych zarówno na projekty twarde, jak i miękkie. Przypomnijmy, że w puli tych pierwszych jest 1 mln 400 tys. złotych, a drugich – 100 tys. złotych.

Bełchatowianie będą także mogli odwołać się w przypadku odrzucenia wniosku (pod warunkiem, że nie stało się to ze względów formalnych). Odwołanie wraz z uzasadnieniem będzie można złożyć do prezydenta Bełchatowa w ciągu pięciu dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji weryfikacyjnej.

Harmonogram 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa

21.05–28.06.2019 r.Kampania informacyjna na temat zasad przygotowania oraz składania projektów zadań
3.06–28.06.2019 r.Nabór projektów zadań
10.06–16.08.2019 r.Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań
19.08.2019 r.Upublicznienie wyników weryfikacji wraz z uzasadnieniem dla projektów zadań niedopuszczonych do głosowania
20.08–26.08.2019 r.Składanie odwołań od decyzji o odrzuceniu projektu
20.08–30.08.2019 r.Rozpatrywanie odwołań
3.09.2019 r.Upublicznienie ostatecznej listy projektów podlegających głosowaniu
3.09–24.09.2019 r.Kampania informacyjna dotycząca projektów zadań podlegających głosowaniu oraz zasad głosowania
16.09–24.09.2019 r.Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru projektów zadań do realizacji.
30.09.2019 r.Ogłoszenie wyników głosowania

Ważne!

Proponowane przedsięwzięcia powinny być możliwe do przeprowadzenia do końca 2020 roku i tylko na terenach należących do miasta. Przygotowując się do złożenia wniosku, warto zapoznać się z regulaminem budżetu obywatelskiego – dostępny jest on na decydujemy.belchatow.pl.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz