Home Motoryzacja Zwrot pieniędzy za olej napędowy dla rolników.

Zwrot pieniędzy za olej napędowy dla rolników.

by admin
440 wejść

Do 2 września można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy, powinien zbierać faktury VAT.

Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producenci rolni, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do prezydenta miasta, w którym położone są posiadane przez nich grunty.

Producentami rolnymi są:

– osoby fizyczne ,

– osoby prawne,

– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami min. 1 ha użytków rolnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć w terminie do 2 września 2019 roku wraz z fakturami VAT( lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.
  • Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosi:


100 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Pieniądze wypłacone będą producentom rolnym w terminie od 1 października do 31 października 2019 roku gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek można pobrać TUTAJ lub w załączniku poniżej. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 44 733 51 29.

AP/UM Bełchatów

Wzór wniosku akcyza 2019[ ]871 kB

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz