Home Wiadomości Zmiany społeczno-gospodarcze regionu bełchatowskiego wymagają potężnych nakładów finansowych.

Zmiany społeczno-gospodarcze regionu bełchatowskiego wymagają potężnych nakładów finansowych.

by admin
464 wejść

Czas na uwagi do projektu Umowy Partnerstwa w ramach społecznych konsultacji minął 22 lutego. To dokument określający, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie w latach 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Był on konsultowany we wszystkich województwach. Konsultacje były transmitowane na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie wciąż można obejrzeć nagranie ze spotkania.

– W świetle projektu, który przedstawia, na jakie cele rozwojowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zamierza przeznaczyć środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, sytuacja społeczno-gospodarcza Zagłębia Górniczo-Energetycznego, w tym Powiatu Bełchatowskiego, jest opisana w sposób bardzo ogólny i wybiórczy – mówi Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski.- To spostrzeżenie ujęliśmy w formularzu uwag, który został przesłany do Marszałka WŁ. Nasze stanowisko uzasadniliśmy tym, iż zmiany, które czekają region bełchatowski, będą na tyle istotne i duże, że wymagają potężnych nakładów finansowych. Wiadomo, że pieniądze tylko z lokalnych budżetów nie zabezpieczą wszystkich potrzeb.

Powiat Bełchatowski po wnikliwej analizie projektu Umowy Partnerstwa zgłosił swoje uwagi, w których wyraźnie wskazał m.in. brak realnej strategii pomocy dla naszego regionu, by zminimalizować negatywne skutki odejścia od wydobycia węgla brunatnego. Dodatkową kwestią zawartą w uwagach  jest  brak rekomendacji, by Powiat Bełchatowski był  Obszarem Strategicznej Interwencji. To spowoduje, iż proces transformacji nie będzie postrzegany jako zagrożenie, a szansa na kontynuację rozwoju regionu.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz