Home Wiadomości Czy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być niebieskie. Jak to wygląda w Bełchatowie? [VIDEO]

Czy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być niebieskie. Jak to wygląda w Bełchatowie? [VIDEO]

by admin
341 wejść

Stanowiska postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. Obowiązek ten potwierdza pkt 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych…, który stanowi, że znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej, niezależnie od tego, czy znak P-24 jest stosowany łącznie ze znakiem poziomym P-18, czy też P-20.

Jakie sankcje grożą samorządom za niewprowadzenie zmian w wyglądzie tzw. kopert?

Przepisy nie przewidują sankcji za naruszenia związane z występowaniem w organizacji ruchu niewłaściwego oznakowania na drogach innych niż wewnętrznych.

Co w takim razie z drogami wewnętrznymi?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoba, która narusza obowiązek dotyczący sposobu oznakowania dróg wewnętrznych lub zleca wadliwe dokonanie tej czynności (m.in. zarządca lub właściciel terenu), popełnia wykroczenie.

Czy tzw. koperty, które nie zostaną przemalowane na niebiesko, przestaną być ważne i będą mogli na nich parkować kierowcy bez karty parkingowej?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentuje stanowisko, że brak niebieskiej barwy nawierzchni (wymaganej przepisami technicznymi z zakresu znaków i sygnałów drogowych) nie zmienia znaczenia wymienionych wyżej znaków poziomych (P-20, P-24).

Kodeks wykroczeń stanowi, że: „Ocena zgodności zachowań kierujących pojazdami z przepisami ruchu drogowego należy do uprawnionych organów kontroli ruchu drogowego (policji, straży gminnych i miejskich)”.

źródło: niepełnosprawni.pl

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz