Home Powiat Wolny etat w Starostwie Powiatowym.

Wolny etat w Starostwie Powiatowym.

by admin
327 wejść

Wolne miejsce pracy jest w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w bełchatowskim starostwie. Jest to stanowisko ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.

Wymagania niezbędne to: wykształcenie na kierunku geodezyjnym wyższe lub średnie; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia.

Więcej informacji: https://spbelchatow.bip.gov.pl/…/ogloszenie-o-naborze…

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz