Home Wiadomości Świadczenie pieniężne dla osób, goszczących u siebie Ukraińców.

Świadczenie pieniężne dla osób, goszczących u siebie Ukraińców.

by admin
349 wejść

Od poniedziałku, 25 lipca, wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące osobom, goszczącym u siebie Ukraińców, przyjmowane będą w budynku przy Staszica 18. Nadal realizacją tego zadania zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zmienione zostaje jedynie miejsce przyjmowania druków.  

Osoby, które udzieliły gościny uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem zwrot kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  wynosi 40 zł dziennie za osobę. Pieniądze mogą być przyznane maksymalnie za 120 dni. Gmina może jednak wydłużyć okres wypłaty świadczenia w uzasadnionych przypadkach, które wyszczególnione zostały w  Rozporządzeniu RM z 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1336). Należy zaznaczyć, że refundacja jest wypłacana z dołu.  

Aby otrzymać refundację, należy złożyć odpowiedni wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W przypadku mieszkańców Bełchatowa, którzy udzielili gościny uchodźcom zza wschodniej granicy, dokumenty przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od poniedziałku, 25 lipca, wnioski przyjmowane będą w budynku przy ul. Staszica 18.

Ważna informacja. Wnioski o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie przysługujące osobom goszczącym u siebie obywateli Ukrainy obejmujący okres do 31 czerwca 2022 r. należy złożyć do 31 lipca 2022 r. Dokumenty dotyczące tego okresu, ale złożone  po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia objętego wnioskiem. 

źródło: UM Bełchatów/ AP/KR

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz