Home Wiadomości Prezydent Mariola Czechowska ogłosiła konkursy na Dobrodzieja i Wolontariusza Roku

Prezydent Mariola Czechowska ogłosiła konkursy na Dobrodzieja i Wolontariusza Roku

by admin
49 wejść

Każdego roku miasto nagradza tych, którzy bezinteresownie działają na rzecz potrzebujących. Ogłaszane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Mariolę Czechowską konkursy pozwalają promować akcje społeczne na rzecz naszej lokalnej społeczności. Zachęcają także do działalności sponsorskiej.

Bez wątpienia tytuły Dobrodzieja i Wolontariusza Roku są także dużym wyróżnieniem dla zwycięzców corocznych plebiscytów. Ich dotychczasowi laureaci cechują się dużym zaangażowaniem społecznym, otwartością, gotowością do podejmowania dialogu. Łączy ich także innowacyjność pomysłów, a także skuteczność podejmowanych działań. I to właśnie tych cech wśród nominowanych do nagrody poszukiwać będzie Kapituła Konkursowa.

Dobrodziej 2023 roku

Dobrodziejem Roku mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, które wspierają działalność bełchatowskich organizacji pozarządowych. Tytuł przyznany będzie za wspieranie organizacji pozarządowych m.in. w dziedzinie pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz oświaty, kultury i sportu.

Kandydatury mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Bełchatowa oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Aby nominować kandydata, należy wypełnić formularz dostępny w Urzędzie Miasta i w załączniku poniżej, a następnie złożyć go osobiście lub listownie w UM przy ul. Kościuszki 1. Można także przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: op@um.belchatow.pl. Czas na zgłoszenie upływa 12 grudnia. W przypadku zgłoszenia listownego decyduje data wpływu do kancelarii magistratu, natomiast w przypadku wysłania nominacji drogą elektroniczną liczyć się będzie data nadania. Co ważna, nominacja wymaga pisemnej zgody kandydata.

Podkreślmy, że zwycięzcy plebiscytu przysługiwać będzie prawo do wykorzystywania logo konkursu – tak w codziennej działalności, jak i w kampaniach reklamowych czy materiałach promocyjnych.

Równie ważny dla lokalnej społeczności jest drugi, ogłoszony przez prezydent Mariolę Czechowską konkurs, w którym wybrany zostanie Wolontariusz 2023 Roku. Podobnie, jak w latach poprzednich, Kapituła przyzna tytuły w dwóch kategoriach – Wolontariusz Roku – Junior (do 18 roku życia) oraz Wolontariusz Roku (powyżej 18 roku życia).

Laureatem mogą zostać osoby bądź grupy, które w ostatnim roku w szczególny sposób wykazały się działalnością charytatywną. I to w różnych dziedzinach. Chodzi m.in. o pomoc społeczną i ochronę zdrowia, edukację, sport, kulturę, a także pomoc osobom niepełnosprawnym, ekologię czy opieka nad zwierzętami.

Kandydatów mogą zgłaszać zarówno organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, samorządowe, jak i grupy samopomocowe oraz osoby. Podobnie, jak w przypadku Dobrodzieja, czas na zgłoszenia upływa 12 grudnia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć go osobiście lub listownie w UM przy ul. Kościuszki 1. Można także przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: ws@um.belchatow.pl. Ważne! Nominacja wymaga pisemnej zgody kandydata.

Regulaminy obu konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej bełchatowskiego Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o Dobrodzieja Roku dokumenty dostępne są po kliknięciu TUTAJ, natomiast o Wolontariusza Roku – TUTAJ.

Kto zostanie Dobrodziejem i Wolontariuszem 2023 roku

O tym, kto zostanie Dobrodziejem i Wolontariuszem 2023 Roku dowiemy się na początku stycznia – podczas tradycyjnego Koncertu Noworocznego.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz