Home Wiadomości Kto dostał granty?

Kto dostał granty?

by admin
459 wejść

Szkolenia, zawody, obozy sportowe, a także pikniki, rajdy i uroczystości zorganizują dla mieszkańców powiatu organizacje pozarządowe. Samorząd powiatu przekaże na ten cel ponad 300 tysięcy złotych.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie rozdysponował tegoroczne środki na realizację zadań publicznych w takich obszarach jak: kultura fizyczna, turystyka, kultura i sztuka czy upowszechnianie tradycji narodowych oraz akcje prozdrowotne. Podmioty z tzw. trzeciego sektora (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp.) złożyły wcześniej swoje oferty, w których proponowały realizację określonych przedsięwzięć. Oferty zostały ocenione przez powołane w tym celu komisje, a następnie po uzyskaniu opinii komisji zostały przedłożone zarządowi powiatu. Zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. do dnia 12 stycznia 2018 roku złożono 41 ofert z zakresu kultury fizycznej, 3 oferty z zakresu turystyki, 16 ofert z kultury i sztuki oraz 1 z zakresu upowszechniania tradycji narodowej.

Zarząd Powiatu w Bełchatowie pozytywnie zaopiniował 41 ofert. W sumie na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych w roku bieżącym wydamy z budżetu powiatu 277.340,00 zł. Zadania publiczne z wykorzystaniem środków publicznych z budżetu powiatu w roku 2018 zrealizują:

– z zakresu sportu i kultury fizycznej (łącznie wszystkie dotacje : 203.000,00 zł):

Bełchatowski Klub Curlingowy – zadanie pod nazwą: „Przygotowania mieszkańców powiatu bełchatowskiego do zawodów curlingowych” – 4.400,00 zł;
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Cykl zawodów strzeleckich dla młodzieży uczęszczających do klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3” – 2.700,00 zł;
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Organizacja i udział w zawodach, zgrupowaniach dzieci i młodzieży z terenu powiatu bełchatowskiego” – 3.970,00 zł;
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Cykl zawodów strzeleckich ” – 2.900,00 zł;
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – zadanie pod nazwą: „Wsparcie realizacji zadań w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” – 12.240,00 zł;
Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów – zadanie pod nazwą: „Szkolenie pływackie” – 10.470,00 zł;
Energetyczny Klub Sportowy „SKRA” Bełchatów – zadanie pod nazwą: „Siatkówka ze Skrą” – 18.090,00 zł;
Uczniowski Klub Sportowy “KORONA” z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Szkolenie z zakresu piłki siatkowej poprzez treningi, rozgrywki ligowe i obozy sportowe” – 17.800,00 zł;
Bełchatowska Akademia Piłkarska “Soccer”- zadanie pod nazwą: “Sportowe weekendy”- 5.250,00 zł;
Uczniowski Klub Sportowy „ Hattrick” Bełchatów – zadanie pod nazwą: „Szkolenie w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Powiatu Bełchatowskiego oraz organizacja obozu i zawodów sportowych”- z udzieleniem dofinansowania na jego realizację w wysokości 14.570,00 zł;
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Bujnach Szlacheckich – zadanie pod nazwą: „Poznaj naszą okolicę – organizacja VI Rajdu Rowerowego Razem Bezpieczniej” – 2.000,00 zł;
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny – zadanie pod nazwą: “Strzelaj i trenuj z nami w 2018 r.” – 4.530,00 zł;
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny – zadanie pod nazwą: “Cykl patriotycznych i rodzinnych zawodów strzeleckich Powiatu Bełchatowskiego w 2018 roku” – 1.400,00 zł;
Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny – zadanie pod nazwą: “Lekkoatletyka sportem dla wszystkich” – 11.680,00 zł;
Ludowy Klub Sportowy „STOMIL” – zadanie pod nazwą: „Ping-Pong- rozwój tenisa stołowego” – 5.900,00 zł;
Klub Sportowy ” RUGBY CLUB BEŁCHATÓW” – zadanie pod nazwą: „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grup mini-żak/żak/młodzik/kadet z terenu Powiatu Bełchatowskiego z rugby w odmianie olimpijskiej” – 6.440,00 zł;
Klub Sportowy ” RUGBY CLUB BEŁCHATÓW” – zadanie pod nazwą: „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grup juniorów i seniorów z terenu Powiatu Bełchatowskiego z rugby w odmianie olimpijskiej” – 7.720,00 zł;
Klub Sportowy „ Grocholice” Bełchatów – zadanie pod nazwą: „Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych” – 10.720,00 zł;
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów – zadanie pod nazwą: Wakacje bez nudy”- 2.000,00 zł;
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” – zadanie pod nazwą: „Sport i zabawa to fajna sprawa – cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”- 2.900,00 zł;
Stowarzyszenie „Akademia Pana Grześka” – zadanie pod nazwą: „Zdobywamy Górę Kamieńsk” – 8.540,00 zł;
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Promocja Powiatu Bełchatowskiego poprzez udział Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego z/s w Bełchatowie w wojewódzkiej lidze koszykówki dziewcząt” – 10.790,00 zł;
Stowarzyszenie Grocholice – Łączymy Pokolenia – zadanie pod nazwą: „Zdrowy i aktywny Bełchatów” – 4.220,00 zł;
Ludowy Sportowy Klub Kolarski Bełchatów – zadanie pod nazwą: “Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu kolarstwa – organizacja życia sportowego dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego”- 18.330,00 zł;
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Organizacja zawodów sportowych w zakresie IMS, Gimnazjady i Licealiady” -11.700,00 zł;
Stowarzyszenie “GKS OLDBOY” Bełchatów – zadanie pod nazwą: „ Propagowanie i rozpowszechnianie piłki nożnej wśród osób powyżej 35 roku życia z terenu Powiatu Bełchatowskiego” – 1.740,00 zł.

– z zakresu turystyki i krajoznawstwa (łącznie wszystkie dotacje: 6.000,00 zł):
Stowarzyszenie Grocholice – Łączymy Pokolenia – zadanie pod nazwą: „Zakochać się w Polsce – wycieczki śladami historii Polski” – 4.116,00 zł;
Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego – zadanie pod nazwą: „Cykl rajdów turystyczno – rekreacyjnych” – 1.884 zł.

– z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (łącznie wszystkie dotacje: 55.000,00 zł):
Stowarzyszenie „Moja wieś – Mój dom” z/s w Kaszewicach – zadanie pod nazwą: „IX Święto Pieczonego Ziemniaka”- 2.787,00 zł;
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – zadanie pod nazwą: „Droga Krzyżowa ulicami Bełchatowa” – 323,00 zł;
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – zadanie pod nazwą: „Dzień Patrona Miasta Bełchatowa” – 1.590,00 zł;
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich – zadanie pod nazwą: „Piknik Rekonstrukcyjno – Historyczny” – 5.610,00 zł;
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne – zadanie pod nazwą: „VIII Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne – Energia 2018” – 6.923,00 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów- Grocholice – zadanie pod nazwą: „Niepodległość- Trudne słowo. Koncert piosenek i pieśni patriotycznych” – 2.854,00 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna Bełchatów- Grocholice – zadanie pod nazwą: „Wspieranie działań artystycznych Orkiestry Dętej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w roku Jubileuszu” – 7.994,00 zł;
Rzymskokatolicka Parafia p. w. Wszystkich Świętych z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Organizowanie koncertów, wystaw, występów i spotkań okolicznościowych dla i z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z gmin Powiatu Bełchatowskiego” – 4.365,00 zł;
Stowarzyszenie Grocholice – Łączymy Pokolenia – zadanie pod nazwą: „Grocholice – Łączymy Pokolenia. Kultura mała i wielka. Cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego” – 11.688,00 zł;
Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic” – zadanie pod nazwą: „Grocholice i Okolice w życiu kulturalnym Powiatu Bełchatowskiego” – 4.079,00 zł;
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” – zadanie pod nazwą: „Ja i Ty razem My – działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bełchatowskiego”- 4.122,00 zł.
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów – zadanie pod nazwą.: „Morskie opowieści – Festyn Rodzinny w Kurnosie”- 2.685,00 zł.

– z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej (łącznie wszystkie dotacje: 9.340,00 zł):
Związek Strzelecki “Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z/s w Bełchatowie – zadanie pod nazwą: „Organizacja na terenie Powiatu Bełchatowskiego uroczystości obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego” – 9.340,00 zł.

Beneficjentami dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia są Bełchatowskie Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Rozwoju Nitka i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Kuźnia Życzliwości. Zorganizują oni m.in. akcję ph. „Piersi badamy, z rakiem wygramy” (dofinansowanie 4 382 zł), cykl warsztatów „Choroba zaczyna się w głowie” (3.720 zł) oraz integracyjne spotkania pt. „Tęczowo – bezpiecznie i zdrowo – edukacja i promocja zdrowego stylu życia” (7.436 zł) i pt. „Nasze nieograniczone możliwości – promocja aktywnego stylu życia” (6.200 zł). Warunki rozliczenia przyznanych środków zostaną zawarte w umowach, które zarząd powiatu podpisze ze społecznikami w najbliższym czasie.

info: Krzysztof Borowski – Starostwo Powiatowe/pixabay

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz