Home Kronika policyjna Czy można skrócić sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wcześniej odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

Czy można skrócić sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i wcześniej odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

by admin
1,5K wejść

Kierowcy, którym zdarzyło się prowadzić auto po alkoholu, w razie skazania, muszą się liczyć z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju.W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), co jest przestępstwem z art. 178a. § 1 kodeksu karnego, obok orzeczonej kary, sąd na podstawie art. 42 § 1 i 2 kk orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata.

W przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila), co jest wykroczeniem z art. 87 §1 kodeksu wykroczeń, obok orzeczonej kary, sąd na podstawie art. 29 § 1 kw orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.Czy istnieje możliwość skrócenia orzeczonego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i odzyskanie prawa jazdy wcześniej? Okazuje się, że tak.W przypadku przestępstwa, skruszony kierowca chcący skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów może ubiegać się o to w trybie dwóch procedur. Może on prosić sąd o:

  1. zmianę zakresu wykonywana zakazu prowadzenia pojazdów poprzez pozwolenie sądu na prowadzenie do końca okresu obowiązywania zakazu pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową;
  2. uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany.

Warunkiem formalnym, który w obu przypadkach musi jednak zostać spełniony, jest odbycie przez skazanego co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.Zgodnie z pierwszym trybem prowadzącym do wcześniejszego odzyskania prawa jazdy, który opisany jest w art. 182a. kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Sąd może wydać takie orzeczenie pod warunkiem, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.Nie jest to zatem rzeczywiste skrócenie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie możliwość, po upływie połowy okresu trwania zakazu, wydania przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Skazany kierowca może zatem do końca orzeczonego zakazu prowadzić pojazdy, ale tylko te wyposażone w blokadę alkoholową.Warto w tym miejscu wskazać, że definicję blokady alkoholowej zawiera art. 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 (równowartość 0,2 promila).

Drugi tryb skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych normuje art. 84. kodeksu karnego, który stanowi, że sąd po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.Wynika z tego, że drugi przypadek jest formą rzeczywistego skrócenia przez sąd okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W przypadku wykroczenia, jedynym sposobem na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy jest pierwsza z opisanych procedur. Prawo nie przewiduje w tym przypadku uznania środka karnego za wykonany po upływie połowy okresu, na który został orzeczony. Jedynym sposobem wcześniejszego odzyskania uprawnień jest ubieganie się o zgodę sądu na prowadzenie pojazdów wyposażonych we wspomnianą wyżej blokadę alkoholową.

autor: POMOC DORADCZO-KANCELARYJNA: PIOTR ŁUKASIŃSKI

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz