Home Regionalne Nowy budżet Gminy Bełchatów przyjęty. [FILM]

Nowy budżet Gminy Bełchatów przyjęty. [FILM]

by admin
823 wejść

Dochody na poziomie 64.499.772,22 zł, a zaplanowane wydatki w kwocie 67.579.822,51 zł. Z tej puli ponad 8,630 mln zł to wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na inwestycje. Tak w największym skrócie wyglądają główne założenia budżetu Gminy Bełchatów na 2021 rok. 

– Przyjmując budżet na 2021 rok musieliśmy zakładać, że zwiększymy zadłużenie. Jednak mam głęboką nadzieję, popartą doświadczeniami 2020 roku, że nie będziemy musieli z tego mechanizmu skorzystać – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. Przypomina jednocześnie, że przyjmując budżet na 2020 rok również zakładano, że na pokrycie deficytu konieczne będzie zaciągnięcie kredytu. Jednak ostatecznie, dzięki oszczędnemu i rozsądnemu gospodarowaniu, budżet na 2020 rok bilansował się i żadnych nowych zobowiązań nie zaciągano.

– Rok 2020 zakończyliśmy z płynnością finansową, nie zwiększyliśmy też zadłużenia. Chcemy ten kierunek utrzymać również w 2021 roku – zaznacza Wójt Gminy Bełchatów. – Budżet na 2021 rok jest odważny, ale też dokładnie przemyślany – podkreśla Wójt Gminy Bełchatów, Konrad Koc. – To budżet poważnych wyzwań i inwestycji – dodaje. Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok znalazła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zawadach.

Rozpoczną się również prace związane z długo wyczekiwaną budową kanalizacji w Ławach. Z kolei aby poprawić zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Gminy Bełchatów, zaplanowano budowę sieci wodociągowej w Dobrzelowie i Wielopolu. Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach to m.in. budowa ciągów pieszo – rowerowych w Myszakach i Augustynowie.

Będą to przedsięwzięcia realizowane i współfinansowane z Powiatem Bełchatowskim, przy czym na 2021 rok zaplanowano pierwsze etapy tych inwestycji. W tym roku zaplanowano też przebudowę dróg gminnych Wola Mikorska – Emilin oraz drogi w Postękalicach (w stronę Zwierzchowa). W tym roku zakończy się też drugi etap przebudowy drogi Nowy Świat – Ludwików. 

Zaplanowano też inwestycje w placówkach oświatowych. Przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kurnosie Drugim powstanie boisko wielofunkcyjne. Z kolei w Janowie w tym roku planuje się przeprowadzenie prac związanych w pierwszym etapem przebudowy budynku szkoły. W 2021 roku w Zawadach zostanie rozbudowane oświetlenie uliczne, z kolei w Emilinie ruszą prace przy budowie świetlicy – Centrum Sportu i Rekreacji. W Mikorzycach remontu doczeka się budynek świetlicy, a w Rząsawie powstanie plac zabaw dla dzieci. 

Radni Gminy Bełchatów przyjęli budżet na 2021 rok stosunkiem 11 głosów za, 2 przeciw i 2 wstrzymujących się. – Uważam, że jest to budżet dobry, odważny i ambitny – mówi Krzysztof Polak, Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów. Podkreśla jednocześnie, że jest przekonany, iż założenia, jakie zostały w nim przyjęte, uda się zrealizować. – Dodatkowo cieszy mnie fakt, że udało nam się zorganizować sesję budżetową w tradycyjnej formule. Dzięki temu radni mieli możliwość przeprowadzenia bezpośredniej dyskusji na sesji, zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi – zaznacza Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów.

źródło: Gmina Bełchatów

Może Cię zainteresować

1 komentarzy

Eryk 8 stycznia 2021 - 21:07

Najpierw to się kończy zaczęte pracę. A nie się ciągnie dwadzieścia stół za ogon .

Reply

dodaj komentarz