Home Regionalne Bakterie Coli w wodzie w Gminie Zelów.

Bakterie Coli w wodzie w Gminie Zelów.

by admin
977 wejść

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w 1 z 4 próbek wody pobranych w punktach monitoringowych w dniu 13.01.2021 r. z wodociągu Zelów stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody.

W próbce wody pobranej z punktu monitoringowego – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie, ul. Żeromskiego 51 stwierdzono obecność: bakterii grupy coli – w ilości >80 jtk w lOOml wody oraz wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości >300 jtk w 1 ml wody, co może świadczyć o lokalnym zanieczyszczeniu sieci wewnętrznej ww. budynku. Eksploatator wodociągu podjął działania naprawcze i ustala przyczynę zanieczyszczenia. W obiekcie tym woda nie nadaje się do spożycia, o czym poinformowano Dyrekcję Szkoły i Urząd Miejski w Zelowie.

W dalszym ciągu będzie prowadzony monitoring jakości wody w sieci wodociągu Zelów.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z wody z sieci wodociągowej Zelów wskazane jest aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków gotować przez min. 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Komunikat kierowany do mieszkańców miasta Zelowa oraz gmina Zelów: Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Kol. Grabostów, Grębociny, Kol. Łobudzice, Łobudzice, Kurów, Kurówek, Łęki, Mauryców, Podlesie, Pożdżenice, Pukawica, Sobki, Krześlów, Janów, Tosin, Wypychów, Wygiełzów, Sromutka, Zalesie, Przecznia, Ignaców, Bominy, Chajczyny, Jawor, Wola Pszczółecka, Walewice, Pszczółki.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz