Home Wiadomości Posadzono już ponad 4 miliony drzewek na Górze Szczerców.[FILM]

Posadzono już ponad 4 miliony drzewek na Górze Szczerców.[FILM]

by admin
854 wejść

Zwałowisko w pobliżu pola Szczerców zostało usypane z prawie 1 mld m sześc. nadkładu znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego. Dzisiaj, po 17 latach formowania, wzniesienie, o wysokości ok. 170 m i powierzchni stopy wynoszącej 1114 ha, góruje nad otoczeniem. Do końca 2020 r. w ramach działań rekultywacyjnych na zwałowisku, które przypomina bliźniaczą Górę Kamieńsk, posadzono ok. 4 mln drzew: sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, olchę czarną, modrzew europejski, lipę drobnolistną, wiąz szypułkowy, buk zwyczajny, klon jawor i jarząb pospolity.

W pobliżu odkrywki Kopalni Bełchatów zrekultywowano już ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych, w tym tereny Góry Kamieńsk i zwałowiska wewnętrznego pola Bełchatów. 1500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazano już Lasom Państwowym.

Rekultywacja w kierunku leśnym ma na celu stworzenie stabilnego i bioróżnorodnego ekosystemu, który zabezpieczy masy ziemne zdeponowane na zwałowisku przed erozją. W wyniku rekultywacji leśnej zainicjowane są procesy glebotwórcze oraz tworzone są warunki umożliwiające bytowanie wielu organizmów.

źródło: nettg.pl

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz