Home Polityka Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę starosty.

Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę starosty.

by admin
446 wejść

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z „Raportem o stanie powiatu bełchatowskiego za rok 2020”. Prezentację wizualną w zakresie realizacji założeń budżetowych i wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawiła Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę starosty. Votum zaufania udzieliło zarządowi 13 radnych,
przeciwnych było trzech radnych, zaś czterech wstrzymało się od głosu. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi było 16 radnych, zaś trzech było przeciw.

Starosta podziękowała zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek powiatu za ich wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz powiatu.

źródło: Starostwo Powiatowe Bełchatów

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz