Home Wiadomości Zbieranie danych o możliwościach wsparcia

Zbieranie danych o możliwościach wsparcia

by admin
339 wejść

Na prośbę Wojewody Łódzkiego gminy przygotowują informacje o swoim potencjale zorganizowania pomocy dla ukraińskich uchodźców. Dane przekażą starostom, którzy – zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym – pełnią funkcję koordynatorów wszelkich działań, w tym inicjatyw pomocy uchodźcom i wsparcia humanitarnego dla Ukrainy ze strony gmin. Osoby prywatne, firmy czy organizacje pozarządowe, deklarujące swoje możliwości, powinny zglaszać się do urzędów gmin.

Biorąc pod uwagę możliwość dalszej eskalacji konfliktu ukraińsko-rosyjskiego wojewoda zwrócił się do gmin z prośbą o zgłaszanie propozycji wsparcia dla sąsiadów z Ukrainy, których życie i zdrowie jest zagrożone. W pierwszej kolejności będą wykorzystane zgromadzone przez administrację rządową w terenie zasoby lokalowe. Wojewoda zaznaczył, że wsparcie i współdziałanie gmin może być istotnym wkładem w nasz wspólny, polski wysiłek. Gminy otrzymały „formularze gotowości”, w których powinny zawrzeć dane o posiadanych możliwościach, przede wszystkim lokalowych. Są to:

  • propozycje miejsca zakwaterowania (nazwa, adres, liczba dostępnych miejsc),
  • miejsca zakwaterowania do zorganizowania, np. hale (nazwa, adres, liczba potencjalnie dostępnych miejsc),
  • transport zbiorowy (liczba autobusów, busów),
  • organizacja zbiorowego żywienia, w tym catering,
  • tłumacze – liczba, dostępność,
  • organizacje pozarządowe mogące pomóc (nazwa, zakres wsparcia),
  • pomoc medyczna w zakresie podstawowej opieki medycznej, stomatologii itp.,
  • powierzchnie magazynowe do udostępnienia (adres, kubatura),
  • miejsca zbiórek darów,
  • sprzęt kwatermistrzowski (łóżka, materace, śpiwory, koce i inne).

Uwaga!
Osoby prywatne, przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia, które chcą włączyć się do pomocy i zadeklarować posiadane przez siebie możliwości, powinny zgłaszać się do swoich urzędów gmin.

Wspierasz uchodźców? Możesz zapewnić schronienie lub inną pomoc?
Wypełnij prosty formularz: tutaj

Informacje: pomagamukrainie.gov.pl
W celu przedłożenia informacji z gmin powiatu bełchatowskiego ich włodarze zostali poproszeni przez starostę Dorotę Pędziwiatr o udział w poniedziałkowej (28 lutego) naradzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

źródło: Starostwo Powiatowe Bełchatów/ Agnieszka Zawodzińska

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz