Home Wiadomości Starostwo dla Ukrainy. [VIDEO]

Starostwo dla Ukrainy. [VIDEO]

by admin
319 wejść

W pierwszej kolejności uchodźcy są kierowani do obiektów, którymi dyspo­nuje Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Około dwustu osób uloko­wano już w hotelu „Wodnik” i OSiR „Wawrzkowizna”. Na prośbę WŁ zabezpieczanie ich bieżących potrzeb moni­toruje Starosta Bełchatówski. Pomocy psychologicznej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, są też wolontariusze. Jeśli miejsca zakwaterowania z „puli wo­jewódzkiej” okażą się niewy­starczające, będą mogły ich użyczyć gminy, po wcześ­niejszym zawarciu porozu­mienia z wojewodą. Jako miejsca noclegowe gminy powiatu bełchatowskiego wskazały m.in. dwie hale sportowe, budynek szkoły, domy pomocy społecznej, gospodarstwa agrotury­styczne. Potencjał wymie­nionych obiektów to ponad 200 miejsc.

Mieszkańcy, którzy przyjmą uchodźców pod swój dach. ponoszą koszty ich utrzymania, mogą korzystać ze zbiórek darów. – powiedziała Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr.

Wszystkie samorządy zorganizowały na swoim terenie miejsca zbiórek potrzebnych artykułów, do których mieszkańcy mogą je przynosić w wyznaczonych godzinach. Gminy przeka­zują posegregowane dary do magazynu powiatowego, zlokalizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W starostwie codziennie odbywają się spotkania w formie wideokonferencji z udziałem zespołów kry­zysowych. podczas których omawiane są różne aspekty pomocy.

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz