Home Wiadomości Płacisz PIT, CIT lub VAT? Przygotuj się na mikrorachunek podatkowy.

Płacisz PIT, CIT lub VAT? Przygotuj się na mikrorachunek podatkowy.

by admin
460 wejść

Co się zmieni dla firm

Dziś przedsiębiorcy płacą podatki na rachunki swoich urzędów skarbowych. Każdy urząd posługuje się kilkoma numerami – różnymi dla różnych rodzajów podatku, a firma płacąc podatki musi często wykonać przelewy na kilka różnych rachunków.

Od 1 stycznia 2020 r. większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat zobowiązań podatkowych zostanie zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika – tzw. mikrorachunek podatkowy. Będą się nim posługiwać wszyscy, którzy mają numer PESEL lub NIP i płacą podatki.

W praktyce każda osoba fizyczna i każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będą korzystać z mikrorachunku. Nie ma tu znaczenia ani forma prawna prowadzonej działalności ani wielkość przedsiębiorcy.

To oznacza, że należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT zapłacisz zawsze na ten sam rachunek – przypisany tylko do ciebie lub twojej firmy. Ten numer nie zmieni się nawet gdy ty zmienisz adres zamieszkania, urząd skarbowy czy nazwisko. Dzięki mikrorachunkowi nie będzie trzeba sprawdzać numeru rachunku urzędu skarbowego przed każdą płatnością. Swój mikrorachunek – jeśli nie będziesz go pamiętać -wygenerujesz online – w dowolnym czasie i w każdym miejscu.

Jakie podatki zapłacisz na mikrorachunek

Na mikrorachunek zapłacisz:

 • podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (PIT), podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT), za wyjątkiem VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), który opłacisz na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla wpłat podatku akcyzowego,
 • niepodatkowe należności stanowiące dochód budżetu państwa np.: koszty postępowania przed organami podatkowymi, grzywny, mandaty, kary porządkowe.

Pamiętaj:

 • zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na numery rachunków firmy, wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT, jeśli stosujesz mechanizm podzielonej płatności,
 • nie zmieniają się zasady opłacania podatków innych niż PIT, CIT i VAT, na przykład podatku od czynności cywilnych (PCC) czy podatku od spadków i darowizn.
  Te należności wpłacaj tak jak dotąd – na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Numery rachunków urzędów skarbowych, z których firmy będą korzystać do zapłaty należności innych niż te, dla których właściwy jest mikrorachunek, znajdują na stronach internetowych urzędów. Adresy wszystkich US są dostępne w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej (zakładka Urzędy Skarbowe) lub w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych, które będzie opublikowane w grudniu 2019 r. Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać określone należności.

Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy

Numer twojego mikrorachunku sprawdzisz  w  bardzo prosty sposób – Ministerstwo Finansów udostępniło Generator mikrorachunku podatkowego, do którego masz dostęp online. Wystarczy, że podasz właściwy identyfikator podatkowy, czyli:

 • numer PESEL –  jeśli jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest płatnikiem VAT
 • numer NIP – jeśli jesteś:
  • osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą,
  • płatnikiem VAT,
  • osobą fizyczną, nieobjętą rejestrem PESEL, która jest podatnikiem na podstawie odrębnych przepisów (na przykład cudzoziemcem).

Możesz też skorzystać z opcji Drukuj, jeśli chcesz wydrukować informację z numerem mikrorachunku lub ją zapisać.

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.

Jeśli czekasz na decyzję w sprawie nadania numeru PESEL lub numeru NIP, możesz opłacić podatki na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego. Robiąc przelew podaj tylko numer swojego dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego
lub paszportu. Dzięki temu twoja płatność zostanie poprawnie zidentyfikowana i rozliczona.

Pamiętaj: Numer swojego mikrorachunku podatkowego sprawdzisz też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Jak wygląda mikrorachunek

Każdy mikrorachunek spełnia krajowe (NRB) i międzynarodowe (IBAN) standardy rachunków bankowych. Składa się z ciągu 26 znaków i zawiera:

 1. sumę kontrolną;
 2. numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
 3. identyfikator podatkowy.

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL ma formę LK101000712221XXXXXXXXXXX0. Wartość LK101000712221 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer PESEL.

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer NIP ma formę LK101000712222XXXXXXXXXX00. Wartość LK101000712222 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer NIP.

Pamiętaj:

 • podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy (czyli PESEL lub NIP), bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku,
 • przed użyciem mikrorachunku podatkowego sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój PESEL lub NIP.

Od kiedy płacić podatki na mikrorachunek

Nowy model płacenia podatków obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Rachunki urzędów skarbowych dedykowane do wpłat podatku PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r. Po tym terminie nie zapłacisz tych podatków na numer konta urzędu skarbowego, którego używałeś dotąd – twój przelew zostanie odrzucony przez bank.

Jak zapłacić podatki na mikrorachunek

 • sprawdź w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygeneruj online swój mikrorachunek,
 • określ tytuł przelewu – jaki podatek ma zostać rozliczony tzn. PIT, CIT czy VAT,
 • jeśli masz zaległości w płatnościach wpłata zostanie zaliczona na tę zaległość podatkową, nawet jeżeli określisz inne przeznaczenie w opisie przelewu,
 • jeśli zaległości powstały z różnych tytułów, wpłaty będą zaliczane na zobowiązanie podatkowe, które powstało najwcześniej,
 • jeśli nie określisz tytuł przelewu, twoja wpłata zostanie przeznaczona na zobowiązanie podatkowe o najstarszym terminie płatności.

źródło: https://www.biznes.gov.pl/

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz