Home Regionalne Za odwołaniem wójta był nieboszczyk i niemowlę. Referendum nie będzie.

Za odwołaniem wójta był nieboszczyk i niemowlę. Referendum nie będzie.

by admin
438 wejść

Komisarz Wyborczy z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 13 stycznia 2020 roku poinformował o odrzuceniu wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Bełchatów Konrada Koca.

W dniu 23 września ubiegłego roku wpłynęło powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta pod którym, podpisało się 5 mieszkańców Gminy Bełchatów.

W przeciągu dwóch miesięcy trzeba było zebrać 10% z 9188 mieszkańców uprawnionych do głosowania, co daje łączną liczbę 919. I właściwie to się udało. Na biurko komisarza trafiła lista z 1007 podpisami chętnych zmiany na stanowisku wójta, a właściwie 1008 z czego aż 162 podpisy nie spełniały wymogów ustawowych.

„W toku wstępnych czynności weryfikacyjnych i tylko w oparciu o informacje zawarte w bazie „Źródło” stwierdzono ze zdziwieniem, że w gronie Obywateli popierających referendum znalazła się osoba, która zmarła w dniu nakreślenia swego podpisu (karta 23, poz. 4) oraz osoba licząca sobie (w dacie składania podpisu) ledwie cztery miesiące życia (arkusz nr 30, poz. 8). Ponadto w liczbie 162 podpisów złożonych wadliwie stwierdzono:

1) 12 pozycji, gdzie wadliwie podano imię lub w ogóle go nie podano (arkusz nr 1, 22, 43, 44, 47, 54, 58, 72, 77, 82, 111 i 116);

2) 64 pozycje, gdzie nie wskazano numeru posesji (arkusz nr 4, 16, 17, 20, 22, 23, 30, 34, 45, 49, 50, 69, 70, 74, 75, 78, 79, 104, 105, 130 i 144);

3) 1 pozycję, gdzie nie wskazano adresu zamieszkania (arkusz nr 21);

4) 2 pozycje, gdzie nie wpisano daty poparcia (arkusz nr 81 i 114);

5) 5 pozycji, gdzie nie wskazano numeru PESEL (arkusz nr 2, 4, 16, 30 i 109);

6) 46 pozycji, gdzie błędnie został podany numer PESEL (arkusz nr 2, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 25, 26, 31, 39, 40, 47, 51, 55, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 72, 81, 84, 85, 93, 94, 97, 100, 104, 109, 110, 111, 118, 120, 121 i 135);

7) 4 pozycje, gdzie podpis złożony został przez Inicjatorów referendum (arkusz nr 1, 75 i 116);

8) 28 pozycji, gdzie odnotowano brak zamieszkania składającego podpis na terenie Gminy Bełchatów – brak ujęcia w rejestrze wyborców tej Gminy (arkusz nr 2, 8, 10, 14, 15, 24, 26, 27,50, 53,59,61,64, 66, 72, 74, 76, 87, 95, 110, 125 i 136).

Stwierdzono więc, iż ogólna liczba prawidłowo złożonych podpisów wyniosła tylko 846.”

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz