Home Powiat Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Bełchatowa.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Bełchatowa.

by admin
774 wejść

Jedenaście propozycji przedsięwzięć złożyło bełchatowskie starostwo do Urzędu Marszałkowskiego, który opracowuje Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Szacunkowy koszt naszych projektów opiewa łącznie na ponad 360 milionów złotych. Wśród przedsięwzięć są działania m.in. w obszarze edukacji, wsparcia przedsiębiorców, rozbudowy dróg czy promocji potencjału powiatu bełchatowskiego w Europie i na świecie.

Województwo łódzkie, w tym powiat bełchatowski, jest jednym z sześciu regionów węglowych w Polsce, które w związku z wyczerpującymi się złożami węgla czeka transformacja gospodarcza. Szansą na przeprowadzenie pozytywnych zmian gospodarczo-społecznych jest wsparcie z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które dla Polski ma wynieść 3,5 mld euro. Co ważne, zmiany muszą mieć na uwadze zastąpienie obecnej gospodarki – szkodliwej dla środowiska, przede wszystkim dla powietrza – na gospodarkę neutralną dla klimatu. Warunkiem sięgnięcia po pieniądze jest posiadanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST). Województwo Łódzkie dysponuje w tej chwili listą dziesiątek przedsięwzięć zaproponowanych przez m.in. samorządy, instytucje czy organizacje pozarządowe. Jedenaście z nich zgłosił Powiat Bełchatowski.

Łączny koszt realizacji powiatowych propozycji w latach 2021 – 2027 wynosi 361 mln 375 tys. zł. Najdroższą (100 milionów zł) jest utworzenie i wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bełchatowie, którego głównym zadaniem byłaby nowoczesna edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie transformacji energetycznej naszego regionu. Ponad 50 mln zł kosztowałoby osiągnięcie niskoemisyjności poprzez wymianę w spółce PKS taboru autobusowego na pojazdy z silnikami o normie emisji spalin Euro 6d. Z tym projektem łączy się kolejny – siatka pomiaru jakości powietrza, utworzona z trzydziestu stacji pomiarowych na terenie powiatu (wartość 6,42 mln zł), pozwalająca na bieżąco monitorować i reagować na poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Wielofunkcyjne Centrum Wsparcia Senioralnego i Osób z Niepełnosprawnościami oraz Powiatowe Centrum Rehabilitacji, Odnowy Biologicznej, Sportu i Rekreacji to pomysły związane z tendencją demograficzną w regionie przewidującą starzenie się społeczeństwa (107 mln zł). W ofercie tych podmiotów znalazłyby się różnorodne zajęcia, terapie, usługi zdrowotne. Udrożnieniu i integracji układu komunikacyjnego oraz zwiększeniu dostępności transportowej regionu miałaby posłużyć rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 do miejscowości Biłgoraj oraz od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 484 do Słoku (15,5 mln zł). Nowy, pogórniczy potencjał powiatu bełchatowskiego wymagać będzie promocji, nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale przede wszystkim wśród inwestorów. Zakłada się przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, wykorzystującej wiele narzędzi i kanałów dostępu, w tym poza granicami regionu i kraju (24,5 mln zł). Przedsiębiorcy, tworzący nowe firmy i miejsca pracy, mogliby liczyć na pomoc z Centrum Wsparcia i Logistyki Społecznej (54,6 mln zł).

Przekazanie powiatowych pomysłów nie oznacza zakończenia etapu szukania rozwiązań. Powołany przez starostę Dorotę Pędziwiatr Zespół do spraw wspierania działań Zarządu Powiatu w Bełchatowie w zakresie opracowywania projektów rekomendowanych do przedstawienia podczas obrad Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego oraz Zespołu Roboczego ds. Opracowania Programu Transformacji Kompleksu Bełchatów uczestniczył dziś (18.12.) w spotkaniu z Agnieszką Spirydowicz, Koordynatorem Regionalnym Planu Sprawiedliwej Transformacji z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Brali w nim udział także przedstawiciele m.in. lokalnych samorządów i przedsiębiorców. Na spotkaniu zostały omówione kierunki działania tworzenia Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, jego cele i założenia.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz