Home Regionalne Gminy zawieszają opłaty targowe do końca roku.

Gminy zawieszają opłaty targowe do końca roku.

by admin
548 wejść

W ramach pomocy dla przedsiębiorców, ze względu na panującą pandemię COVID-19, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 nie będzie pobierana opłata targowa w gminach Szczerców, Zelów i Bełchatów na terenie Powiatu Bełchatowskiego.

Opłata targowa jest wskazana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jej wysokość ustalana jest przez Radę Gminy Bełchatów i pobiera się ją od osób fizycznych, prawnych, jak również od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.Zgodnie z art 1 ust. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255) „od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).”Od poniedziałku 11 stycznia 2021 roku inkasent nie pobiera opłaty targowej na placu targowym w Zawadach. Jednocześnie informujemy, że wprowadzone zmiany nie dotyczą opłat za rezerwację stanowisk na potrzeby handlu na placu targowym.

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz