Home Wiadomości Bełchatów. Pieniądze na aktywizację dla bezrobotych i pracodawców

Bełchatów. Pieniądze na aktywizację dla bezrobotych i pracodawców

by admin
642 wejść

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie od 18 stycznia przyjmuje wnioski na wszystkie aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie m.in. na staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, czy też refundację kosztów doposażenia bądź wyposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2021 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 18.01.2021 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski na:staże, prace interwencyjne,roboty publiczne,pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,szkolenia,bony na zasiedlenie.
Od 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r. przyjmowane będą wnioski o:
– refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
– o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Kolejne nabory wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą ogłaszane każdorazowo przez Urząd (przyjmuje się zasadę, że kolejne nabory będą odbywały się w dniach od 1 do 15 dnia każdego miesiąca – do wyczerpania limitu środków). 
Gminom z terenu powiatu bełchatowskiego przypominamy o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2021 roku planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy – Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2021 oraz Ustalenia na ww. formy wsparcia. 
Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub:
staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25;
dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pokój nr 22;
prace interwencyjne, robory publiczne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż., tel.: 44 631-40-47, pokój nr 21;
szkolenia, tel.:  44 631-40-60, pokój nr 20;
bony na zasiedlenie, tel.: 44 631-40-74, pokój nr 14. 
Materiały  do pobrania

źródło: Starostwo Powiatowe

Może Cię zainteresować

dodaj komentarz